Burse

Posted on Posted in Anunțuri, Studenți

!!! DOSAR BURSĂ SOCIALĂ !!!
PÂNĂ LA 19.04.2018

În conformitate cu prevederile OMEN nr. 3392/2017 cu modificările şi completările ulterioare și Criteriile de acordare a burselor pentru studenții români, curs cu frecvență, finanțare de la buget, aprobate de Senatul U.N.E.F.S.  București, dosarele se depun la secretariat până la data de 19.04.2018

 • Candidații trebuie să aibă minimum 20 credite acumulate respectiv 10 credite acumulate sportivii de performanță, pentru semestrul anterior;
 • EXCEPȚIE FAC STUDENȚII PREVĂZUȚI ÎN ART. 6. ALIN (2) LIT. a) ȘI b). Din ORDIN 3392/2017, CĂRORA NU LI SE APLICĂ CERINȚA DE PROMOVABILITATE

(orfani, bolnavi de TBC, diabet, hepatită, astm bronşic etc. în plasament)

 

ACTE NECESARE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ

 • DOSAR PLIC
 • CERERE (scrisă de mână adresată PREȘEDINTELUI COMISIEI DE ACORDARE BURSE SOCIALE)
 • COPIE CERTIFICAT NAȘTERE
 • COPIE BULETIN/CARTE IDENTITATE
 • ADEVERINȚĂ VENIT NET PE ULTIMELE 3 LUNI A PĂRINȚILOR SAU A CELOR CARE AU ÎN ÎNTREȚINERE SOLICITANTUL (EX: BUNICI, ALTE RUDE, ș.a.)
 • ADEVERINȚĂ DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ + CERTIFICAT FISCAL CU BUNURILE MEMBRILOR FAMILIEI/PERSOANE CARE ÎI ÎNTREȚIN. ANCHETĂ SOCIALĂ, ÎN CAZUL ÎN CARE PĂRINȚII/PERSOANELE CARE AU ÎN ÎNTREȚINERE SOLICITANTUL, NU REALIZEAZĂ VENITURI
 • DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI CĂ NU REALIZEAZĂ VENITURI (SCRISĂ DE MÂNĂ)
 • COPII ALE BULETINELOR/CĂRȚILOR DE IDENTITATE ALE MEMBRILOR FAMILIEI

 

UNDE ESTE CAZUL

 • ADEVERINȚĂ DE VENIT NET PE ULTIMELE 3 LUNI A SOȚULUI/SOȚIEI (DACĂ NU REALIZEAZĂ VENITURI – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE – SCRISĂ DE MÂNĂ)
 • COPIE CERTIFICAT CĂSĂTORIE
 • COPIE BULETIN/CARTE IDENTITATE SOȚ/SOȚIE
 • COPIE CERTIFICAT NAȘTERE COPII + DOCUMENT ALOCAȚIE
 • ALTE ACTE ( ADEV. ȘOMAJ, CUPOANE PENSII, ADEVERINȚE VENIT PRIMĂRIE, HOTĂRÂRI DIVORȚ, ADEVERINȚE DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ)
 • ALTE ACTE ALE MEMBRILOR FAMILIEI (FRAȚI/SURORI) CARE URMEAZĂ O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA CURS DE ZI

ATENȚIE !!!
!!! DOSARELE INCOMPLETE SE VOR RESPINGE !!!

BURSE PENTRU STUDENȚI, MASTERANZI, DOCTORANZI, CADRE DIDACTICE ȘI CERCETĂTORI

Ministerul Educației Naționale lansează ofertele de burse pentru stagii de studii sau cercetare în străinatate, pentru anul universitar 2014/2015.
Ofertele sunt publicate și pe site-ul www.roburse.ro.
În timpul anului se vor primi și alte oferte.

   Prin bursa se asigură:

– de partea română, pentru burse cu durată de minim 3 luni: transportul internațional din București până la locul de stagiu și retur, o singură dată pe an universitar; un supliment lunar în valută;
– de partea primitoare: taxe de școlarizare, de obicei cazarea și masa, uneori asigurare medicală și transport intern. Ce se oferă de fiecare țară este precizat în comunicatele atasate.

 

Acorduri bilaterale

 

Date de contact:
Agenția de Credite și Burse de Studii
Ministerul Educației Naționale
web site: www.roburse.ro
e-mail: burse@roburse.ro
telefon: 021 3101905
fax: 021 3102217