Susținere Teză de Doctorat TOMESCU VALERIU

Posted on Posted in Anunțuri, doctorat

în data de 23.03.2018, orele 12 00

în Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta UNEFS,

va avea loc susţinerea publică a tezei de

DOCTORAT

cu titlul

VALORIFICAREA UNOR FACTORI INTERNI AI CAPACITĂȚII DE PERFORMANȚĂ PRIN MONITORIZAREA REACTIVITĂȚII CANOTORILOR SENIORI LA EFORTUL DIN ANTRENAMENT ȘI CONCURS

Autor: drd. TOMESCU VALERIU

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. TEODORESCU SIVIA VIOLETA