despre noi

Mesajul Rectorului

Stimați colegi, dragi studenți,

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti reprezintă, de peste nouă decenii, una dintre universităţile de elită ale învăţământului din România.

În prezent, Universitatea noastră formează specialişti cu studii universitare şi post universitare în domeniul propriu de activitate.
Prioritatea Universităţii este dezvoltarea calității învățământului superior la nivel european. Se are în vedere reorganizarea prin adoptarea unui sistem bazat pe cicluri a cărui implementare a început în anul 2005, încurajarea mobilității studenților și cadrelor didactice, realizarea parteneriatelor cu studenții în vederea luării deciziilor și transformarea educației continue în realitate.

Universitatea beneficiază de condiții bune de învățământ care oferă o pregătire temeinică, teoretică și practică. Proiectele de cercetare, programele educaționale, legăturile academice transfrontaliere situează universitatea noastră pe o pozitie înaltă la standardele de calitate ale învățământului de nivel European și mondial.

În calitate de Rector al U.N.E.F.S., doresc să vin în întâmpinarea așteptărilor studenților noștri, asigurându-i de strădania diversificării paletei de oferte educaționale, alături de sprijinul în formarea profesională.

Prețuind corpul profesoral, care posedă un nivel de competență academică, voi susține în continuare stimularea standardelor moderne de calitate, care să împletească eficient bazele teoretice, cu practica, în cadrul unor programe flexibile, bazate pe învățământul modular.

Ne mândrim cu absolvenții noștri care profesează atât în țară, cât și în străinătate, promovând cu responsabilitate instruirea și educația primite în studenție.

Suntem în măsura să ne asumăm provocările viitorului și să formăm profesioniști entuziaști care să promoveze Universitatea noastră pe toate meridianele globului.

Cu deosebită considerație,

Prof. univ. dr. Florin Pelin

Rector UNEFS

Misiune

Universitatea Națională pentru Educație Fizică și Sport dorește să promoveze alegerea unui stil de viață sănătos prin practicarea sportului și să își mențină poziția de lider printre instituțiile de profil prin punerea la dispoziție a unei baze materiale ce oferă facilități excelente și prin atragerea de oameni dedicați și specialiști de elită. 

Valori

Onestitate

Colaborare și muncă în echipă

Competitivitate prin Fairplay

Respect

Leadership

Spirit de învingător

Viziune

Ne dorim să ne menținem în prima linie a cunoașterii și celor mai bune practici, să fim recunoscuți drept cei mai buni.

Istoria noastră ne obligă, suntem CAMPIONI PENTRU TOTDEAUNA

Scurt Istoric

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (UNEFS) din Bucureşti a fost înfiinţată prin Legea pentru Educaţie Fizică, promulgată la data de 15 iunie 1923 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 59, din 17 iunie 1923, sub denumirea de INSTITUTUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE FIZICĂ (INEF) . Această titulatură fost schimbată pe parcursul existenţei sale, până la cea prezentă, atribuită prin modificările aprobate la HG nr. 749/2009 si publicate in Monitorul Oficial al României Partea I din 12 octombrie 2009.

Denumiri ale instituţiei de-a lungul timpului:

 • 1922 - Institutul Naţional de Educaţie Fizică (I.N.E.F.);
 • 1929 - Institutul Superior de Educaţie Fizică (I.S.E.F.);
 • 1937 - Academia Naţională de Educaţie Fizică (A.N.E.F.);
 • 1942 - Şcoala superioară de Educaţie Fizică (Ş.S.E.F.);
 • 1945 - Academia Naţională de Educaţie Fizică (A.N.E.F.);
 • 1948 - Institutul de Educaţie Fizică (I.E.F.);
 • 1950 - Institutul de Cultură  Fizică (I.C.F.);
 • 1968 - Institutul de Educaţie Fizică şi Sport (I.E.F.S.);
 • 1990 - Academia de Educaţie Fizică (A.E.F.);
 • 1992 - Academia Naţională de Educaţie Fizică (A.N.E.F.);
 • 1993 - Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport (A.N.E.F.S.).
 • 2009 - Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucuresti (U.N.E.F.S).

 Prima instituţie de învăţământ superior pentru pregătirea profesorilor de educaţie fizică din România şi-a început cursurile la 1 decembrie 1922, la Bucureşti. A fost a 10-a instituţie de acest fel din lume şi a 5-a din Europa.

 Activitatea a debutat sub conducerea general prof. Virgil Bădulescu care a obţinut sprijinul Familiei Regale, mai ales a Majestăţii Sale Regele Ferdinand I, a lui Dimitrie Gusti – directorul Casei Culturii Poporului şi a profesorului Vasile Pîrvan.

După înfiinţare INEF primeşte sprijin din partea Ministerului de Război (spaţii, terenuri şi bani), Ministerului Instrucţiunii Publice, precum şi a unor facultăţi bucureştene. Beneficiind de o dublă subordonare – a Ministerului de Război şi a Ministerului Instrucţiuni Publice - organizarea activităţii cuprindea trei secţii:

 • Secţia universitară – studii cu durata de 4 ani, care pregăteau profesori pentru învăţământ;
 • Secţia militară - studii cu durata de 1 an, care pregăteau specialişti pentru armată;
 • Secţia de amatori – un “centru de iniţiere” deschis doritorilor pentru practicarea exerciţiilor fizice.

Înca din primii ani de existenta UNEFS s-a bucurat de un corp profesoral de elită. Au fost profesori ai acestei instituţi personalitati de marca ale stiintei si culturii romanesti, dintre care amintim: prof. dr. Francisc Rainer, dr.Gr. T. Popa, dr. Horia Dumitrescu, prof. dr. N. Paulescu, col. dr. C. Mihăilescu, prof.dr. D. Mezincescu, conf. Dr. Radu Olinescu, col dr. I. Lascăr, prof.univ. C-tin Rădulescu - Motru, conf. Nae Ionescu, conf. Gh. Zapan, Mircea Eliade, academicianul Octav Onicescu, savantul C. Kiriţescu.

Prima promoţie de profesori de Educaţie Fizică a absolvit în 1926, iar din cadrul ei , o serie de absolvenţi aveau să devină personalităţi de referinţă în domeniu; îi amintim aici pe: C. Petre Lazăr, C. A. Botez, Virgil Roşală, Iacob Mihăilă, dr. Adrian Ionescu, dr. Traian Dumitrescu, dr. Florin Ulmeanu.

De la înfiinţare promoţiile de absolveţi s-au succedat neîntrerupt de-a lungul anilor. Aici au studiat, s-au format ori şi-au desăvârşit pregătirea, mari sportivi, antrenori emeriţi, manageri şi oameni de afaceri de top din diverse domenii, oameni cu funcţii de răspundere, conducători de instituţii atât în domeniul nostru cât şi în cele în care activează, adevăraţi ambasadori ai României de azi.

În prezent UNEFS din Bucuresti, instituţie publică de învăţământ superior, cu personalitate juridică, funcţionează în baza Constituţiei României din 1991, a Legii Învăţământului nr. 84/1995 republicată, a Statutului Personalului Didactic nr. 128/1997 şi a Legii nr. 288/2004.

Activitatea se desfăşoara conform Cartei Universitare UNEFS şi a regulamentelor proprii.

În sistemul de clasificare al Uniunii Europene, UNEFS este definit ca institut de învăţământ şi cercetare de nivel „A”, care reuneşte toate domeniile de bază ale cunoaşteri ştiinţifice referitoare la om, educaţie, sănătate, cultură şi societate. Programele de studii sunt în concordanţă cu Procesul de la Bologna. Instituţia are decernată Erasmus University Charte şi are parteneriate cu universităţi din spaţiul European.

La evaluările externe din 2009 și 2017 Consiliul ARACIS a acordat Universității calificativul Grad de încredere ridicat.

Vezi istoric

Acreditări și Certificări

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

Autorități de Acreditare și Certificare

Organigrama UNEFS

Conducerea UNEFS

S E N A T

1.  Prof.univ.dr. Tudor Virgil   - Președinte Senat UNEFS

2. Conf.univ.dr. Petre Răzvan Liviu         - Vicepreședinte Senat

3. Prof.univ.dr. Monica Stănescu                                - Prorector UNEFS

4. Prof.univ.dr. Moanță Alina - Decan, Facultatea de Educație Fizică și Sport

5. Prof.univ.dr. Buzescu Alexandru                       - Facultatea de Kinetoterapie

6. Prof.univ.dr. Bota Aura                         - Facultatea de Educație Fizică și Sport

7. Prof.univ.dr. Luciela Vasile                     - Facultatea de Educație Fizică și Sport

8. Conf.univ.dr. Badea Dan                            - Facultatea de Educație Fizică și Sport

9. Conf.univ.dr. Ciolcă Corina                           - Facultatea de Educație Fizică și Sport

10. Conf.univ.dr. Oprișescu Ioana                                               - Facultatea de Kinetoterapie

11.  Conf.univ.dr. Șerbănoiu Sorin                         - Facultatea de Educație Fizică și Sport

 12. Conf.univ.dr. Predescu Corina                                           - Facultatea de Kinetoterapie

13. Lect.univ.dr. Stoicescu Marius                       - Facultatea de Educație Fizică și Sport

14. Asist.univ.dr. Mujea Ana Maria                - Facultatea de Educație Fizică și Sport

15. Gherasim Antonia Rebeca                                                                           - Student an III

16. Mocanu Corina Carmen                                               - Student Masterand an II

17. Dumitru Eduard Ștefan                                    - student Masterand anul II

 18. Bunghetu Elena Cristiana                          - student anul III

19. Ionescu (Pâslaru) Vera Ana - student doctorand anul II

Componența Senatului

COMPONENȚA COMISIILOR SENATULUI UNEFS 2020 – 2024

1. Comisia pentru strategie şi dezvoltare instituţională:

Preşedinte : Prof.univ.dr. Monica Stănescu

Membri:   Prof.univ.dr. Silvia Teodorescu, Prof.univ.dr. Cordun Mariana, Prof.univ.dr. Moanţă Alina, Prof.univ.dr. Corina Țifrea, Prof.univ.dr. Tudor Virgil, Conf.univ.dr. Rareș Stănescu, Conf.univ.dr. Răzvan Petre (reprezentant  SUNEFS), student Alin Ghiță

2. Comisia de etică în cercetarea științifică:

Președinte :   Prof.univ.dr.Monica Stănescu

Membri: Prof.univ.dr.Alina Moanță, Prof.univ.dr.Mariana Cordun,     Prof.univ.dr.Aurelia Bota, Prof.univ.dr. Silvia Teodorescu, Prof.univ.dr. Corina Țifrea

3. Comisia senatului de analiză și control a activității Rectorului şi a Consiliului de   Administrație :

Preşedinte : Prof.univ.dr. Virgil Tudor

Membri:     Conf.univ.dr. Ioana Oprișescu, Conf.univ.dr. Corina Ciolcă, Conf.univ.dr. Răzvan Petre, Conf.univ.dr. Badea Dan, student Vera Pâslaru

4. Comisia pentru elaborarea regulamentelor şi a Cartei Universitare:

Preşedinte : Prof.univ.dr. Virgil Tudor

Membri:  Prof.univ.dr. Silvia Teodorescu, Prof.univ.dr. Alina Moanţă, Prof.univ.dr. Mariana Cordun, Conf.univ.dr. Răzvan Petre (reprezentant  SUNEFS), Ing.dr. Dumitru Porumb, student Eduard Dumitru

5. Comisia pentru programe de studii universitare şi postuniversitare:

Președinte : Prof.univ.dr. Monica Stănescu

Membri: Prof.univ.dr. Alina Moanţă, Prof.univ.dr. Mariana Cordun, Prof.univ. dr. Marius Stoica,  Conf.univ.dr. Dan Badea, Conf.univ.dr. Gheorghe Grigore, Prof.univ.dr. Aura Bota, Conf.univ.dr. Corina Ciolcă, Prof.univ.dr.  Gabriel Ghițescu, Prof.univ.dr. Alexandru Buzescu, Conf. univ. dr. Carmen Gherghel,  Conf.univ.dr. Corina Predescu, Conf. univ.dr. Mircea Bratu

6. Comisia pentru cercetare ştiinţifică:

Președinte:  Prof.univ.dr. Monica Stănescu

Membri: Prof.univ.dr. Moanţă Alina, Prof.univ.dr. Mariana Cordun, Prof.univ.dr.     Silvia Teodorescu, Prof.univ.dr. Corina Ţifrea,  Conf.univ.dr. Georgeta Mitrache, student doctorand Alexandra Ghezea

7. Comisia de inițiere, monitorizare și evaluare periodică a programelor de studii: 

Preşedinte : Prof.univ.dr. Alina Moanță

Membri: Prof.univ.dr.  Mariana Cordun,  Prof.univ.dr. Aura Bota, Conf.univ.dr. Corina  Ciolcă, Conf.univ.dr. Grigore Gheorghe, Conf.univ.dr. Dan Badea, lect.univ.dr. Constanța Mihăilă, Conf.univ.dr. Carmen Gherghel, conf.univ.dr. Corina Predescu, conf.univ.dr. Ioana Oprișescu

8. Comisia social-administrativă şi probleme studenţesti:

Preşedinte : Conf.univ.dr. Petre Răzvan

Membri: Prof.univ.dr. Doina Croitoru, Prof.univ.dr. Mihaela Manos, Prof.univ.dr. Marian Teodoru, Conf.univ.dr. Gabriela Dințică, Conf.univ.dr. Ioana Oprișescu, Conf.univ.dr. George Dina, Lect.univ.dr. Laurențiu Ticală, Asist.univ.dr. Daniel Pisică, tutori an, student Alin Ghiță

9. Comisia pentru activităţi culturale şi sportive:

Președinte:  Conf.univ.dr. Dan Badea

Membri: Conf.univ.dr. Sorin Ciolcă, Conf.univ.dr. Ionuţ Corlaci, Conf.univ.dr. Corina Ivan, Conf.univ.dr. Laurențiu Bocioacă, Lect.univ.dr. Laurențiu Ticală, Lector univ.dr. Ana-Maria Șuruba-Rusen, Asist.univ.dr. Cristina Vărzaru, studenți: Cristina Bunghețu, Alin Ghiță

10. Comisia Senatului pentru igienă şi sănătate:

Preşedinte : Conf. univ. dr. Ioana Oprișescu

Membri: Prof.univ.dr. Alexandru Buzescu, Conf.univ.dr. Mircea Bratu, Conf.univ.dr. Ruxandra El-Bsat,  Lect.univ.dr. Liviu Scurtu, Lect.univ.dr. Cozeta Minculescu, Lect.univ.dr. Remus Relu Glogojeanu, Asist.univ.dr. Bogdan Goga, student Corina Mocanu

Comisii ale Senatului

Consiliul de Administrație

 1. Prof. Univ. Dr. Florin PELIN - Rector UNEFS
 2. Prof. Univ. Dr. Monica STĂNESCU - Prorector UNEFS
 3. Prof. Univ. Dr. Mariana CORDUN - Decan Facultatea de Kinetoterapie
 4. Prof. Univ. Dr. Alina MOANȚĂ - Decan Facultatea de Educație Fizică și Sport
 5. Dr. Ing. Dumitru PORUMB - DGA
 6. George Mares - reprezentant studenți

Membrii consiliului de administrație

Rector

Prof. Univ. Dr.

Florin PELIN

Telefon secretariat rectorat:
+ 40/21 3164108
Centrală UNEFS:
+ 40/21 3164107 / 201
Fax: + 40/21 3120400

Prorector

Prof. Univ. Dr.

Monica STĂNESCU

Telefon secretariat rectorat:
+ 40/21 3164108
Centrală UNEFS:
+ 40/21 3164107 / 201
Fax: + 40/21 3120400

Director GA

Dr. Ing.

Dumitru PORUMB

Centrală UNEFS:
+ 40/21 3164107 / 201
Fax: + 40/21 3120400

Decan 

Fac. Educație Fizică și Sport

Prof. Univ. Dr.

Alina MOANȚĂ

Centrală UNEFS:
+ 40/21 3164107
int. 232 secretariat decanat
Fax: + 40/21 3120400

Decan

Fac. Kinetoterapie

Prof. Univ. Dr.

Mariana CORDUN

Centrală UNEFS:
+ 40/21 3164107
int. 232 secretariat decanat
Fax: + 40/21 3120400

Guvernanță

Aflați mai multe despre organizarea instituției noastre

Campus

Complexul central

Peste 80% dintre activităţile didactice şi administrative se desfăşoară în acest spaţiu.

Este compus din:

 • Corp rectorat şi secretariat;
 • Corp Administrativ;
 • Centrul de Cercetăti Interdisciplinare;
 • Biblioteca informatizată;
 • Săli de curs, seminarii, laboratoare, cabinete metodice;
 • Teren central pentru jocuri sportive;
 • Săli de sport: jocuri sportive, gimnastică artistică, gimnastică ritmică, discipline de combat, fitness;
 • Campus universitar;
 • Sediul editurii Discobolul şi tipografie.

Atât spatiile de învăţământ, cât şi spaţiile de cazare pentru studenţi sunt complet renovate, la standarde europene, asigurând condiţii ideale de instruire, relaxare şi confort.

Detalii

Baza Didactică

“Prof.univ.Virgil Teodorescu”

Parâng

Priveliști din Munții Parâng

Construcţie realizată între anii 1969-1972, P+2, cu o concepţie arhitectonică unică în ţară, cu o funcţionalitate specifică practicării sporturilor de iarnă, situată în Masivul muntos Parâng, la o altitudine de 1700 m. Aceasta dispune de 210 locuri cazare, cantină, sală de curs, sală pentru activităţi sportive, complex de refacere, cabinete metodice, bibliotecă, dotări proprii pentru întreţinere şi funcţionare;

 • Pentru practicarea sporturilor de iarnă, baza dispune de pârtii de schi pentru începători, avansaţi,
  performanţă, dotate cu instalaţii de urcat pe cablu;
 • Baza didactică din Munţii Parâng asigură cursurilor de schi şi turism, un peisaj de o frumuseţe unică,
  precum şi o atmosferă de neuitat pentru toţi studenţii care i-au trecut pragul.

Regulament de organizare și funcționare

Mai multe detalii găsiţi pe pagina Complexului Parâng

Detalii

Baza Didactică

“Eforie-Nord”

Complex didactic cu o suprafaţă de peste 9.000 mp., construit în anul 1927, compus din sală de sport, spaţii de cazare, cantină, spaţii de învăţământ.

Baza permite desfăşurarea activităţilor didactice şi stagiilor la Nataţie, Practică de înot aplicativ şi vâslit, precum şi pentru organizarea de tabere de pregătire sportivă şi vacanţe pentru studenţi, cadre didactice şi personal.

Detalii

Baza Didactică

Stadion UNEFS Rocar

Baza Didactică “Stadion UNEFS” a intrat în patrimoniul Universităţii, prin drept de administrare de la M.Ed.C, în anul 2003. Este compusă din: suprafaţă construită 2.534 mp; suprafaţă teren 17.405 mp.

Baza dispune de teren de joc gazonat, de dimensiuni regulamentare, tribune pentru public pentru aprox. 15.000 spectatori, vestiare, cabinet medical, centru de refacere-recuperare, mini-cantină, sală forţă, spaţii de locuit, spaţii administrative. Este dotată cu centrală termică proprie şi instalaţii de întreţinere proprii.

Detalii

Informații de interes public

pentru solicitarea de informații de interes public conform Legii 544/2001 și a normelor de aplicare (HG 123/2002) vă puteți adresa:

Secretar Șef Universitate Silviea Constantinescu

Adresa: Str. Constantin Noica, nr. 140, CP 060057, sector 6, București

Telefon: +40/21 316 41 07 / int. 203

Fax: +40/21 312 04 00

Email:  secretariat@unefs.ro