calitate

Întreaga activitate desfășurată în UNEFS este coordonată de către Comisia pentru Asigurare a Calității și este pusă în practică de către Departamentul pentru Managementul Calității.

Comisia pentru Asigurare a Calității și-a propus drept obiectiv principal asigurarea excelenței în toate procesele educaționale, implementarea măsurilor cuprinse în planurile strategice și operaționale ale universității, imbunătățirea vizibilității publice a universității, dezvoltarea continuă a programelor de studiu, structurarea și restructurarea disciplinelor în concordanță cu cerințele de pe piața muncii, îmbunătățirea procesului instructiv-educativ centrat pe student, formarea noțiunilor teoretice și practice fundamentale necesării formării profesionale a studenților.

Structura

1.Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din UNEFS ( CEAC )

Președinte: Prof.univ.dr.Monica Stănescu

Membri:

Prof.univ.dr.Apostu Mihaela,

Prof.univ.dr.Manos Mihaela,

Conf.univ.dr.George Dina,

Conf.univ.dr.Petre Răzvan – reprezentant SUNEFS,

student Diana Dobrin

Membrii

2.Departamentul de Management al Calităţii din UNEFS ( DMC )

Director departament – Ec. Cristina Dumitru

Membri:

Prof.univ.dr. Marius Stoica,

Conf.univ.dr. Corina Predescu,

Conf. univ. dr.Cezar Hantău,

Prof.dr. Alin Păunescu(Consilier Centrul de Evaluare și Examinări/ MEN),

Prof.dr. Oprea Laurențiu (Inspector ISMB),

student doctorand. Pâslaru Vera,

student drd. Oana Baltag

Membrii

 

3.Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport:

Președinte: Prof.univ.dr.Moanță Alina

Membri:

Lect.univ.dr. Laurențiu Ticală,

Lect.univ.dr. Tudor Palade,

Asist.univ.dr Ana-Maria Mujea, 

student Alin Ghiță

A. Departamentul Sport şi Performanţă Motrică

 Președinte: Conf. univ. dr. Badea Dan

Membri:

Conf. univ. dr. Ionuț Corlaci, 

Lect. univ. dr. Constanța Mihăilă,

Asist.univ.dr. Ana-Maria Mujea

B. Departamentul Educaţie Fizică şi Sportivă

 Președinte: Conf. univ.dr. Gheorghe Grigore

Membri:

Prof.univ.dr. Joseph Hidi,

Lect.univ.dr. Daniel Murărețu,

Lect. univ. dr. Valentin Caracaș,

 

C. Departamentul DPPD

 Președinte: Conf. univ. dr. Ciolcă Corina

Membri:

Prof. univ. dr. Luciela Vasile,

Lect. univ.dr. Stoicescu Marius

E) Departament IFR

 Președinte: Prof. univ. dr. Ghiţescu Gabriel

Membri:

Lect. univ. dr. Ticală Laurenţiu, 

Asist.univ.dr. Toader Ștefan

 

Membrii

4.Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Facultăţii de Kinetoterapie

Președinte: Prof. univ. dr. Cordun Mariana

Membri:

Conf. univ. dr. Gherghel Carmen ,

Conf. univ. dr. Bratu Mircea ,

 Conf. univ. dr. Predescu Corina,

student Ana Teodora Benchea

 

 A) Departamentul Motricitate Specială și Recuperare Medicală

 Președinte: Prof. univ.dr.Buzescu Alexandru

Membri:

Conf. univ. dr. Popescu Anca Dana,

Conf. univ. dr. Ruxandra El Bsat,

Lect. univ. dr. Liviu Scurtu

 

Membrii

5.Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Şcolii Doctorale din UNEFS

Președinte: Prof.univ.dr.Monica Stănescu

Membri: Prof.univ.dr. Mihaela Apostu 

Conf.univ.dr. Valeria Bălan 

Conf.univ.dr. Răzvan Petre

Studenți: Andreea Ciauși

 

Membrii

Rapoarte