calitate

Întreaga activitate desfășurată în UNEFS este coordonată de către Comisia pentru Asigurare a Calității și este pusă în practică de către Departamentul pentru Managementul Calității.

Comisia pentru Asigurare a Calității și-a propus drept obiectiv principal asigurarea excelenței în toate procesele educaționale, implementarea măsurilor cuprinse în planurile strategice și operaționale ale universității, imbunătățirea vizibilității publice a universității, dezvoltarea continuă a programelor de studiu, structurarea și restructurarea disciplinelor în concordanță cu cerințele de pe piața muncii, îmbunătățirea procesului instructiv-educativ centrat pe student, formarea noțiunilor teoretice și practice fundamentale necesării formării profesionale a studenților.

Structura

Departamentul pentru Managementul Calității

director - Prof. Univ. Dr. Tudor Virgil

Comisia pentru Asigurare a Calității

coordonator - Prof. Univ. Dr. Grigore Vasilica

președinte - Prof. Univ. Dr. Tudor Virgil

membri - Prof. univ. dr. Macovei Sabina, Prof.univ.dr. Popescu Gabriel, Prof.univ.dr. Croitoru Doina, Prof.univ.dr. Manos Mihaela, Conf. univ. dr. Badea Dan, Conf. univ. dr. Predescu Corina, Asist. univ. dr. Mujea Ana-Maria, Director Gen. MECS învățământ preuniversitar Păunescu Alin, Inspector IMB Prof.dr. Oprea Laurențiu, student Ilie Marius, student Hoanță Dan

Rapoarte

Documentele Calității

Instrumente