guvernanță

Conducerea UNEFS

Rector

Prof. Univ. Dr.

Florin PELIN

Telefon secretariat rectorat:
+ 40/21 3164108
Centrală UNEFS:
+ 40/21 3164107 / 201
Fax: + 40/21 3120400

ProRector

Prof. Univ. Dr.

Monica STANESCU

Telefon secretariat rectorat:
+ 40/21 3164108
Centrală UNEFS:
+ 40/21 3164107 / 201
Fax: + 40/21 3120400

Director GA

Dr. Ing.

Dumitru PORUMB

Centrală UNEFS:
+ 40/21 3164107 / 201
Fax: + 40/21 3120400

Presedinte Senat

Prof.Univ.Dr

Tudor Virgil

Centrală UNEFS:
+ 40/21 3164107 / 201
Fax: + 40/21 3120400

Decan 

Fac. Educație Fizică și Sport

Prof. Univ. Dr.

Alina Moanță

Centrală UNEFS:
+ 40/21 3164107
int. 232 secretariat decanat
Fax: + 40/21 3120400

Decan

Fac. Kinetoterapie

Prof. Univ. Dr.

Mariana CORDUN

Centrală UNEFS:
+ 40/21 3164107
int. 232 secretariat decanat
Fax: + 40/21 3120400

Director

Școala Doctorală

Prof. Univ. Dr.

Silvia TEODORESCU

Centrală UNEFS:
+ 40/21 3164107
int. 204 secretariat
Fax: + 40/21 3120400

Organigrama UNEFS

Consiliul de Administrație

mandat 2016-2020

 1. Prof. Univ. Dr. Florin PELIN - Rector UNEFS
 2. Prof. Univ. Dr. Monica STANESCU - Prorector UNEFS
 3. Prof. Univ. Dr. Mariana CORDUN - Decan Facultatea de Kinetoterapie
 4. Prof. Univ. Dr. Alina MOANȚĂ - Decan Facultatea de Educație Fizică și Sport
 5. Dr. Ing. Dumitru PORUMB - DGA
 6. George Mares - reprezentant studenți

Componența Senatului

mandat 2016-2020

1. Prof.univ.dr. Tudor Virgil - Președinte Senat UNEFS
2. Prof.univ.dr. Stănescu Monica - Protector UNEFS
3. Prof.univ.dr. Cordun Mariana - Decan, Facultatea de Kinetoterapie
4. Prof.univ.dr. Moanță Alina - Decan, Facultatea de Educație Fizică și Sport
5. Prof.univ.dr. Buzescu Alexandru - Facultatea de Kinetoterapie
6. Prof.univ.dr. Manos Mihaela - Facultatea de Educație Fizică și Sport
7. Prof.univ.dr. Bota Aura - Facultatea de Kinetoterapie
8. Prof.univ.dr. Teodoru - Facultatea de Educație Fizică și Sport
9. Prof.univ.dr. Deliu Dan - Facultatea de Educație Fizică și Sport
10. Conf.univ.dr. Badea Dan - Facultatea de Educație Fizică și Sport
11. Conf.univ.dr. Bratu Mircea - Facultatea de Kinetoterapie
12. Conf.univ.dr. Ciolcă Sorin - Facultatea de Educație Fizică și Sport
13. Conf.univ.dr. Oprișescu Ioana - Facultatea de Kinetoterapie
14. Lect.univ.dr. Palade Tudor - Facultatea de Educație Fizică și Sport
15. Bunghetu Elena Cristiana - student licență FEFS, anul II
16. Gherasim Antonia Rebeca - student licență FKT, anul II
17. Dumitru Eduard Ștefan - student masterand, anul I
18. Mocanu Corina Carmen - student masterand, anul I
19. Pâslaru Vera Ana - student doctorand Școala Doctorală, anul I
20. Prisăcaru Ciprian - student doctorand Școala Doctorală, anul I

Comisiile Senatului

mandat 2016-2020

 
 1. Comisia de etică şi deontologie profesională universitară:

Preşedinte – Prof.univ.dr. Deliu Dan

Membri: Conf.univ.dr.  Sorin Șerbănoiu, Conf.univ.dr. Corina Predescu, Conf.univ.dr.      babPetre Răzvan, Ec. Cutieru Eliza

 

 1. Comisia de etică în cercetarea științifică:

Președinte :     Prof.univ.dr.Monica Stănescu

Membri:          Prof.univ.dr.Alina Moanță ,Prof.univ.dr.Mariana Cordun,     Prof.univ.dr.Aurelia Bota, Conf.univ.dr.Carmen Gherghel

 

 1. Comisia pentru strategie şi dezvoltare instituţională:

Preşedinte : Prof.univ.dr. Monica Stănescu

Membri:       Prof.univ.dr. Silvia Teodorescu, Prof.univ.dr. Cordun Mariana,       Prof.univ.dr. Moanţă Alina, Prof.univ.dr. Stoica Marius, Prof.univ.dr. Tudor Virgil, Conf.univ.dr.Răzvan Petre, reprezentant  SUNEFS

 

 1. Comisia senatului de analiză și control a activității Rectorului şi a Consiliului de Administrație :

Preşedinte : Prof.univ.dr. Tudor Virgil

Membri:        Prof.univ.dr. Buzescu Alexandru, Prof.univ.dr. Deliu Dan, Conf.univ.dr.         Badea Dan, student drd. Săftel Alin

 

 1. Comisia pentru elaborarea regulamentelor şi a Cartei Universitare:

Preşedinte : Prof.univ.dr. Tudor Virgil

Membri: Prof.univ.dr. Monica Stănescu, Prof.univ.dr. Stoica Marius, Prof.univ.dr. Moanţă Alina, Prof.univ.dr. Cordun Mariana, Conf.univ.dr. Petre Răzvan-reprezentant SUNEFS, D.G.A. Ing.dr. Porumb Dumitru, student Dumitru Eduard

 

 1. Comisia pentru programe de studii universitare şi postuniversitare:

Președinte : Prof.univ.dr. Monica Stănescu

Membri: Prof.univ.dr. Moanţă Alina, Prof.univ.dr. Cordun Mariana, Prof.univ. dr. Stoica Marius,  Prof.univ.dr. Croitoru Doina, Prof.univ.dr.  Ghițescu Gabriel, Prof.univ.dr.  Manos Mihaela, Prof.univ.dr. Buzescu Alexandru, Conf. univ. dr. Gherghel Carmen,  Conf.univ.dr. Predescu Corina, Conf. univ.dr. Bratu Mircea

 1. Comisia pentru cercetare ştiinţifică:

 

Președinte :  Prof.univ.dr. Monica Stănescu

Membri: Prof.univ.dr. Moanţă Alina, Prof.univ.dr. Cordun Mariana, Prof.univ.dr.     Teodorescu Silvia, Prof.univ.dr. Ţifrea Corina,  Conf.univ.dr. Mitrache Georgiana.

 

 • Comisia de cercetare științifică pe departamente :
 • SPM – Conf.univ.dr. Urzeală Constanța, Conf.univ.dr. Bălan Valeria
 • EFS  – Prof.univ.dr.Ghițescu Gabriel, Conf.univ.dr. Corlaci Ionuț
 • DPPD – Conf.univ.dr.Dințică Gabriela, Lect.univ.dr.Predoiu Radu
 • KMS - Prof.univ.dr. Buzescu Alexandru, Conf.univ.dr. Gherghel Carmen,    univ.dr. Oprișescu Ioana

 

 • Comisia de cercetare științifică pe programme de master :
 • EFAMTL - Prof.univ.dr. Bota Aurelia
 • PS      - Conf.univ.dr.Ciolcă Sorin
 • MMSAES - Conf.univ.dr.Grigore Gheorghe
 • NRC      - Conf.univ.dr. Predescu Corina
 • RRMSF  - Conf.univ.dr. Oprișescu Ioana

 

 1. Comisia științifică a universității :

 

Membri : Prof.univ.dr.h.c. Vladimir Platonov, Prof.univ.dr. Mariana Cordun,     Prof.univ.dr. Silvia Teodorescu, Prof.univ.dr. Corina Țifrea, Prof.univ.dr. Doina Croitoru, Prof.univ.dr. Mihaela Manos, Prof.univ.dr. Mihaela Apostu, Conf.univ.dr. Elena Corina Ciolcă, Conf.univ.dr. Georgeta Mitrache.

 

 1. Comisia social administrativă şi probleme studenţesti:

 

Preşedinte : Conf.univ.dr. Ciolcă Sorin

Membri: Conf.univ.dr. Badea Dan, Conf.univ.dr. Grigore Gheorghe, Conf.univ.dr. Oprișescu Ioana, Conf.univ.dr. Răzvan Petre – reprezentant SANEFS, Lect. univ.dr. Ticală Laurențiu, Lect.univ.dr. Palade Tudor, tutori an, student Mareș George

 

 1. Comisia pentru activităţi culturale şi sportive:

Președinte: Prof.univ.dr. Stoica Marius

Membri: Conf.univ.dr. Badea Dan, Conf.univ.dr. Ciolcă Sorin, Conf.univ.dr. Corlaci Ionuţ, Conf.univ.dr. Hantău Cezar, Conf.univ.dr. Ivan Corina, Conf.univ.dr. Bocioacă Laurențiu, Conf.univ.dr. Bălan Valeria, Conf.univ.dr. Dințică Gabriela, Conf.univ.dr. Urzeală Constanţa, Conf. univ.dr. Petre Răzvan, Lector univ.dr. Șuruba-Rusen Ana-Maria, Asist.univ.dr. Vărzaru Cristina, sudent Bunghetu Cristina, student Gherasim Antonia

 

 1. Comisia Senatului pentru igienă şi sănătate:

Preşedinte : Prof.univ.dr. Buzescu Alexandru

Membri: Prof.univ.dr. Teodoru Marian, Conf.univ.dr. Bratu Mircea, Conf. univ. dr. Ciolcă Sorin, Conf. univ. dr. Oprișescu Ioana, Lect.univ.dr. Minculescu Cozeta, Lect.univ.dr. Glogojeanu Remus Relu, student Mocanu Corina

 

 1. Componenţa Departamentului de Management al Calității

Director departament – Prof.univ.dr. Vasilica Grigore

Membri: Prof.univ.dr. Croitoru Doina, Prof.univ.dr. Manos Mihaela, Conf. univ. dr.Predescu Corina, Asist.univ.dr. Mujea Ana-Maria, Consilier - Centrul de Evaluare și Examinări/ MEN, Prof.dr. Păunescu Alin, Inspector ISMB Prof.dr. Oprea Laurențiu, student drd.Pâslaru Vera, student drd. Prisăcaru Ciprian

 

 1. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din UNEFS

 

            Președinte: Prof.univ.dr.Monica Stănescu

Membri: Prof.univ.dr.Apostu Mihaela, Conf.univ.dr.Badea Dan, Conf.univ.dr.Petre Răzvan – reprezentant SUNEFS, student Mareș George Alexandru

 

 1. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport:

 

Președinte: Prof.univ.dr.Moanță Alina

Membri: Prof.univ.dr. Hidi Iojzep, Conf.univ.dr. Hantău Cezar, Conf.univ.dr. Mitrache Georgeta

 

 • Departamentul Sport şi Performanţă Motrică

Președinte: Prof. univ. dr. Croitoru Doina

Membri: Lect. univ. dr. Mihăilă Constanţa,  Asist. univ. dr. Mujea Ana-Maria

 

 • Departamentul Educaţie Fizică şi Sportivă

Președinte: Prof. univ.dr. Manos Mihaela

Membri: Lect.univ.dr. Murărețu  Daniel, Lect. univ. dr. Caracaş Valentin

 

 • Departamentul DPPD

Președinte: Conf. univ. dr. Ciolcă Corina

Membri: Lect. univ. dr. Bejan  Mureșan Roxana, Lect. univ.dr. Stoicescu Marius

 

 • Masterat

Președinte: Prof. univ. dr. Bota Aurelia

Membri: Conf. univ. dr. Ciolcă Sorin, Conf. univ. dr. Grigore Gheorghe

 

 • Departament IFR

Președinte: Prof. univ. dr. Ghiţescu Gabriel

Membri: Lect. univ. dr. Ticală Laurenţiu,  Asist.univ.dr. Toader Ștefan

 

 1. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Facultăţii de Kinetoterapie

 

Președinte: Prof. univ. dr. Cordun Mariana

Membri: Conf. univ. dr. Gherghel Carmen , Conf. univ. dr. Bratu Mircea ,

                              Conf. univ. dr. Predescu Corina

 

 • Departamentul Motricitate Specială și Recuperare Medicală

Președinte: Prof. univ.dr.Buzescu Alexandru

Membri: Conf. univ. dr. Bratu Mircea , Conf. univ. dr. Popescu Anca Dana

 

 • Masterat

Președinte : Conf.univ.dr. Oprișescu Ioana

Membru:      Conf.univ.dr.Predescu Corina

 

 1. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Şcolii Doctorale din UNEFS

Președinte: Prof.univ.dr.Teodorescu Silvia

Membri: Prof.univ.dr. Stoica Marius, student drd.Șerban Gabriel

 1. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
 • Ştiinţa Sportului şi Educaţia Fizică-domeniu de dezvoltare a carierei

Prof. univ. dr. Stoica Marius
Conf. univ.dr.Petre Răzvan
Asist. univ.dr. Ionescu Stoian Oana

 

 • Consiliere, evaluare şi dezvoltare personală

Conf.univ.dr. Mitrache Georgeta
Asist.univ.dr. Predoiu Radu

 

 • Orientare în carieră

Lect.univ.dr. Palade Tudor
Asist. univ.dr.Murăreţu Daniel
Asist.univ.drd. Goga Bogdan

 

 • Consilierea carierei.

Lect.univ.dr. Bejan Mureșan Roxana
Lect.univ. dr.Șuruba Rusen  Ana Maria
Lect. univ. dr. Stroescu Silvia

 

 • Departament de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii
  univ.dr. Gherghel Carmen

Conf.univ.dr. Bălan Valeria

Lect.univ.dr. Stoicescu Marius

 1. Comisia de acordare a gradației de merit:

 

 • Comisia Consiliilor facultăților, Consiliului Școlii Doctorale și Compartimentului tehnic – administrativ
 1. univ.dr. Moanță Alina
 2. univ.dr. Cordun Mariana
 3. dr. Porumb Dumitru
 4. univ.dr. Răzvan Petre –reprezentant SUNEFS
 • Comisia de analiză a dosarelor personalului didactic auxiliar și tehnic – administrativ
 1. Virgil Teodorescu
 2. Bănculescu Alexandru
 3. patrimoniu Cioclov Maria
 • Comisia de analiză și soluționare a contestațiilor
 1. univ.dr. Vasile Luciela
 2. univ.dr. Predescu Corina
 3. univ.dr. Mureșan Ștefan Lucian

 

Comisie echivalare

 • univ.dr. Croitoru Doina
 • univ.dr.Hidi Jozsef
 • univ.dr.Serbănoiu Sorin
 • univ.dr. Ciolcă Corina
 • univ.dr. Bălan Valeria
 1. Comisie analiza și gestionare fișe de disciplina pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport

Comisia Centrala: Prof.univ.dr. Moanță Alina, Prof.univ.dr.Croitoru Doina, Prof.univ.dr.Manos Mihaela, Prof.univ.dr.Ghițescu Gabriel, Conf.univ.dr.Ciolcă Corina

 

 • SPM - univ.dr.Croitoru Doina , Conf.univ.dr.Mitrache Georgeta,      Conf.univ.dr.Urzeală Alina
 • EFS -   univ.dr.Manos Mihaela, Prof.univ.dr. Stoica Marius, Asist.univ.dr.  Zahiu     Mihaela
 • PFP - Conf.univ.dr.Ciolcă Corina, Prof.univ.dr. Deliu Dan, Conf.univ.dr.Dina Liliana
 • IFR - Prof.univ.dr.Ghițescu Gabriel, Lect.univ.dr.Murarețu Dan
 • EFAMTL - univ.dr.Bota Aura, Conf.univ.dr.Dina George
 • PS - Conf.univ.dr.Ciolcă Sorin, Prof.univ.dr.Vasile Luciela
 • MMSAES - Conf.univ.dr.Grigore Gheorghe, Conf.univ.dr. Hantău Cezar

 

 1. Comisia centrală de gestionare a fișelor de disciplina pentru Facultatea de Kinetoterapie

 

 • KMS – Anul I -  univ.dr. Geambașu Adina

Anul II   - Conf.univ.dr. Bratu Mircea

Anul III  - Conf.univ.dr. El Bast Ruxandra

 • Master Anul I  - Conf.univ.dr. Oprișescu Ioana

   Anul II - Conf.univ.dr. Predescu Corina

 

 1. Comisia centrală de analiză a fișelor de disciplina pentru Facultatea de Kinetoterapie

            Președinte: Prof.univ.dr. Cordun Mariana

              Membri: Prof.univ.dr. Crețu Antoaneta, Prof.univ.dr. Buzescu Alexandru, Conf.univ.dr. Gherghel Carmen, Conf.univ.dr. Bratu Mircea, Conf.univ.dr. Predescu Corina, Conf.univ.dr. Popescu Anca Dana

                                   

Directori programe de studiu master

 • EFAMTL - univ.dr. Bota Aura
 • PS - Conf.univ.dr. Ciolcă Sorin
 • MMSAES - Conf.univ.dr.Grigore Gheorghe
 • NRC      - Conf.univ.dr.Predescu Corina
 • RRMSF - Conf.univ.dr.Oprișescu Ioana

 

 

 

Responsabili de an studii licență – FEFS

 • Anul I – Asist.univ.dr. Mujea Ana Maria
 • ANUL II – Conf.univ.dr.Dințică Gabriela
 • ANUL III –Lect.univ.dr. Murărețu Dan
 • Program EFS-FRA – Conf.univ.dr.Popescu Manon, Lect.univ.dr.Caracaș Valentin

 

Responsabili de an studii licență FKT

 

 • Anul I – Lect.univ.dr. Geambașu Adina
 • Anul II – Conf.univ.dr. Bratu Mircea
 • Anul III – Conf.univ.dr. El Bsat Ruxandra Mirela

   

 Responsabili  an studii licență IFR

 • Anul I – Lect.univ.dr. Ticală Laurențiu
 • Anul II – Asist.univ.dr.Toader Ștefan
 • Anul III – Lect.univ.dr.Murărețu Daniel

DPPD NIVEL I

 • Anul I – Lect.univ.dr. Stoicescu Marius
 • Anul II – Lect.univ.dr. Bejan Mureșan Roxana
 • Anul III – Lect.univ.dr. Șuruba Rusen Ana Maria

 

DPPD NIVEL II

 • Anul I - Conf.univ.dr.Dina Liliana
 • Anul II – Conf.univ.dr. Ciolcă Corina

 

Directori programe postuniversitare

 • Preparator fizic – Prof.univ.dr. Stoica Marius
 • Antrenor – Conf.univ.dr.Ivan Corina

 

Directori programe de formare

 • Instructor aerobic-fitness     - Prof.univ.dr. Popescu Gabriel
 • Instructor fitness - Conf.univ.dr. Petre Răzvan
 • Programul de Educație fizică și sport pentru învățământul preșcolar

                                                                 - Conf.univ.dr. Urzeală Constanța

 

Întocmire și gestionare tipizate pe ani de studii / programe de studii

 • Licență – Lect.univ.dr.Mihăilă Constanța, Asist.univ.drd. Săftel Alin
 • Master – Conf.univ.dr.Bocioacă Laurențiu
 • DPPD – Lect.univ.dr. Bejan Mureșan Roxana
 • IFR – Asist.univ.dr.Toader Ștefan

 

 

 

Responsabil studenți străini (la diferite programe de studiu + Erasmus)

 • CD – Asist.univ.dr.Vărzaru Cristina
 • Student – Bunghetu Cristina

Comisie orar – Educație Fizică și Sport

 • Responsabil – Conf.univ.dr.Badea Dan

SPM – Conf.univ.dr.Ciolcă Sorin, Asist.univ.drd. Fediuc Alin

EFS   – Student drd.Simion Andrei ( Asist.univ.dr.Zahiu Mihaela - pentru perioada    schi)

DPPD – Lect.univ.dr.Șuruba – Rusen Ana Maria

IFR – Prof.univ.dr.Ghițescu Gabriel

 

Comisie orar -  Kinetoterapie

 • univ.dr.Minculescu Cozeta
 • univ.dr.Ionescu Stoian Oana

 

Directorii de programe :

 • univ.dr. Bota Aurelia, Conf.univ.dr. Ciolcă Sorin, Conf.univ.dr. Grigore Gheorghe, Conf.univ. Predescu Corina, Conf.univ.dr. Oprișescu Ioana

 

 1. Departamentul de Comunicare și Relații Externe

 

Director : Conf. univ. dr. Stănescu Rareș                       

Membri: Prof. univ.dr. Ghițescu Iulian Gabriel, Conf.univ.dr. Popescu Manon,

Lect.univ.dr. Murărețu Dan, Lect.univ.dr. Ticală Laurențiu, Lect.univ.dr. Stoicescu Marius, Asist.univ.dr.Mujea Ana Maria, Asist.univ.dr. Gavojdea Ana Maria, Asist.univ.dr. Ionescu Stoian Oana, Asist.univ.dr. Zahiu Mihaela, Asist.univ.dr. Toader Ștefan

 

 1. Componența Comisiei de Monitorizare

 

Președinte: Rector – Prof.univ.dr. Florin Pelin.

Membri:

 • Decan Facultatea de Educație Fizică și Sport – Prof.univ.dr. Alina Daniela Moanță
 • Decan Facultatea de Kinetoterapie – Prof.univ.dr. Mariana Cordun
 • Director Școala Doctorală – Prof.univ.dr. Teodorescu Silvia
 • Director Departament Frecvență Redusă – Prof.univ.dr. Iulian Gabriel Ghițescu

 

 • Director Departament de Educație Fizică și Sportivă – Prof.univ.dr. Mihaela Cristina Manos
 • Director Departament de Sport și Performanță Motrică – Prof.univ.dr. Doina Croitoru
 • Director Departament de Pregătire a Personalului Didactic – Conf.univ.dr. Elena Corina Ciolcă
 • Director Departament de Motricitate Specială și Recuperare Medicală – Conf.univ.dr. Carmen Liliana Gherghel
 • Director General Administrativ – Ing.dr. Dumitru Porumb
 • Secretar șef Universitate – Ing. Silviea Constantinescu
 • Șef Serviciu Organizare, Resurse Umane, Salarizare – Conf.univ.dr. Ștefan Mureșanu
 • Contabil șef – Ec. Nuța Rusănescu
 • Șef serviciu Bibliotecă (coordonator) – Nadea Cristescu
 • Șef Birou Achiziții – Cristian Mihai Purice
 • Șef Birou Închirierii, Licitații – Cătălina Alina Rusănescu
 • Secretar: Compartiment Secretariat Tehnic – Cristina Dumitru

 

 

 1. Componența Comisiilor de acordare a burselor

 

 • Comisia de analiză a dosarelor de bursă socială ocazională:

                                    Președinte: Prof.univ.dr. Monica Stănescu, Prorector UNEFS

                                    Membri: Prof.univ.dr. Moanță Alina, Decan FEFS

                                                     Prof.univ.dr. Cordun Mariana, Decan FKT

                                                     Avocat Perju Serghei, Oficiul Juridic UNEFS

                                                    Ec. Cucu Cristina, Serviciul Contabilitate

                                                    Niță Monica,  secretar FEFS

                                                     Ghiță Alin Nicolae,  student an II, FEFS

 

 • Comisia de analiză a dosarelor de bursă socială:

                                    Președinte: Prof.univ.dr. Monica Stănescu, Prorector UNEFS

                                    Membri: Prof.univ.dr. Moanță Alina, Decan FEFS

                                                     Prof.univ.dr. Cordun Mariana, Decan FKT

                                                    Avocat Perju Serghei, Oficiul Juridic UNEFS

                                                     Ec. Rusănescu Nuța,  Contabil Șef UNEFS

                                                     Manole Aurelia, secretar șef FKT/FEFS

                                                     Călin Sârba Emanuela Florentina – student an III, FEFS

 

 • Comisia de acordare a burselor de performanță:

                                    Președinte: Prof.univ.dr. Monica Stănescu, Prorector UNEFS

                                    Membri: Prof.univ.dr. Moanță Alina, Decan FEFS

                                                     Prof.univ.dr. Cordun Mariana, Decan FKT

                                                    Avocat Perju Serghei, Oficiul Juridic UNEFS

                                                     Ec. Rusănescu Nuța,  Contabil Șef UNEFS

                                                     Manole Aurelia, secretar șef FKT/FEFS

                                                     Mareș George Alexandru, student an III, FKT

Documente Oficiale

Documente UNEFS

Regulamente

Proceduri

Metodologii

Rapoarte

Legislație

Finanțe

Buget UNEFS

Achziții Publice

Taxe