Școala Doctorală

Conducători de doctorat

 1. Prof.univ.dr.h.c. VIOREL COJOCARU
 2. Prof.univ.dr. MARIANA CORDUN
 3. Prof.univ.dr. VASILICA GRIGORE
 4. Prof.univ.dr. SABINA MACOVEI
 5. Prof.univ.dr. VASILE MARCU
 6. Prof.univ.dr. GHEORGHE MARINESCU
 7. Prof.univ.dr. IOAN NEGULESCU
 8. Prof.univ.dr. MARIAN NICULESCU
 9. Prof.univ.dr. DORINA ORŢĂNESCU
 10. Prof.univ.dr.GLORIA RAŢĂ
 11. Prof.univ.dr. SILVIA VIOLETA TEODORESCU
 12. Prof.univ.dr. ŞTEFAN TUDOS
 13. Prof.univ.dr. CORINA ŢIFREA

Anunțuri

Susținere Teză de Doctorat TOMESCU VALERIU

în data de 23.03.2018, orele 12 00 în Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta […]

Susținere Teză de Doctorat ICLEANU IULIAN DORU

în data de 14.03.2018, orele 12 00 în Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta […]

Susținere Teză de Doctorat TOADER ȘTEFAN DRAGOȘ

în data de 23.02.2018, orele 08 30 în Sala doctorat […]

vezi mai multe...

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT MATERII ŞI CREDITE

Materii obligatorii

Credite

Evaluare

   Kinantropologie

5

E

   Fizio-psiho-pedagogia învăţării motrice

5

E

   Metodologia cercetării ştiinţifice în

5

E

     
Materii optionale

   
   Pachet 1

   
   Fundamentele ştiinţifice ale antrenamentului sportiv şi competiţiei

5

E

   Fundamentele ştiinţifice ale capacităţii de performanţă

5

E

   Biomecanica analitică

5

E

   Paradigme contemporane în educația fizică

5

E

   Pachet 2

   
   Bioenergetică şi ergometrie

5

E

   Predicţia în sport

5

E

   Ergogeneza şi oboseala în sport

5

E

   Educarea capacităţii motrice coordinative

5

E

   Educația fizică- abordări în context curricular și extracurricular

5

E

   Pachet 3

   
   Managementul structurilor şi evenimentelor sportive

5

E

   Managementul activităţilor motrice

5

E

   Marketingul pieţei sportive

5

E

   Drept şi legislaţie în sport şi Educaţie fizică

5

E

   Pachet 4

   
   Optimizarea capacităţii de performanţă

5

E

   Reeducarea capacităţii motrice coordinative

5

E

   Kinetoprofilaxie şi kinetoterapie

5

E

   Recuperare neuro- motrică

5

E

   Refacerea in activităţile sportive

5

E

   Pachet 5

   
   Comunicare în şi prin sport

5

E

   Socializare şi integrare socială prin sport şi activităţi motrice

5

E

   Integrare socială prin activităţi motrice şi sport adaptat

5

E

   Pachet 6

   
   Olimpism modern – concept

5

E

   Universalism şi fair-plaz în sportul contemporan

5

E

   Strategii de educație olimpică

5

E

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞCOLII DOCTORALE

 • Prof. univ. dr. MARINESCU GHEORGHE DIRECTOR MEMBRU
 • Prof. univ. dr. MACOVEI SABINA MEMBRU 
 • Prof.univ.dr.  TEODORESCU SILVIA MEMBRU
 • Academician dr. PLATONOV VLADIMIR MEMBRU
 • Prof.univ.dr. MANOLAKI VEACESLAV MEMBRU
 • Doctorand NECULA DANA MEMBRU
 • Doctorand MUJEA ANA MARIA MEMBRU

COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI ȘCOALA DOCTORALĂ

 • Marinescu Gheorghe Director Departament Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Cojocaru Viorel Profesor univ. dr. h.c. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Cordun Mariana Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Grigore Vasilica Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Macovei Sabina Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Negulescu Ioan Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Teodorescu Silvia Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Ţifrea Corina Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport