Școala Doctorală

Conducători de doctorat

Anunțuri

Susținere Teză de Doctorat BURILEANU HORIA ALIN

în data de 20.06.2018, orele 10 00 în Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta […]

Susținere Teză de Doctorat BABOLEA (BUDEANCĂ-BABOLEA) OANA BIANCA

în data de 20.06.2018, orele 12 00 în Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta […]

Susținere Teză de Doctorat ENESCU GEORGE ALEXANDRU PLATINI

în data de 7.06.2018, orele 11 00 în Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta […]

vezi mai multe...

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT MATERII ŞI CREDITE

Materii obligatorii

Credite

Evaluare

   Kinantropologie

5

E

   Fizio-psiho-pedagogia învăţării motrice

5

E

   Metodologia cercetării ştiinţifice în

5

E

     

Materii optionale

   

   Pachet 1

   

   Fundamentele ştiinţifice ale antrenamentului sportiv şi competiţiei

5

E

   Fundamentele ştiinţifice ale capacităţii de performanţă

5

E

   Biomecanica analitică

5

E

   Paradigme contemporane în educația fizică

5

E

   Pachet 2

   

   Bioenergetică şi ergometrie

5

E

   Predicţia în sport

5

E

   Ergogeneza şi oboseala în sport

5

E

   Educarea capacităţii motrice coordinative

5

E

   Educația fizică- abordări în context curricular și extracurricular

5

E

   Pachet 3

   

   Managementul structurilor şi evenimentelor sportive

5

E

   Managementul activităţilor motrice

5

E

   Marketingul pieţei sportive

5

E

   Drept şi legislaţie în sport şi Educaţie fizică

5

E

   Pachet 4

   

   Optimizarea capacităţii de performanţă

5

E

   Reeducarea capacităţii motrice coordinative

5

E

   Kinetoprofilaxie şi kinetoterapie

5

E

   Recuperare neuro- motrică

5

E

   Refacerea in activităţile sportive

5

E

   Pachet 5

   

   Comunicare în şi prin sport

5

E

   Socializare şi integrare socială prin sport şi activităţi motrice

5

E

   Integrare socială prin activităţi motrice şi sport adaptat

5

E

   Pachet 6

   

   Olimpism modern – concept

5

E

   Universalism şi fair-plaz în sportul contemporan

5

E

   Strategii de educație olimpică

5

E

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞCOLII DOCTORALE

 • Prof. univ. dr. MARINESCU GHEORGHE DIRECTOR MEMBRU
 • Prof. univ. dr. MACOVEI SABINA MEMBRU 
 • Prof.univ.dr.  TEODORESCU SILVIA MEMBRU
 • Academician dr. PLATONOV VLADIMIR MEMBRU
 • Prof.univ.dr. MANOLAKI VEACESLAV MEMBRU
 • Doctorand NECULA DANA MEMBRU
 • Doctorand MUJEA ANA MARIA MEMBRU

COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI ȘCOALA DOCTORALĂ

 • Marinescu Gheorghe Director Departament Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Cojocaru Viorel Profesor univ. dr. h.c. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Cordun Mariana Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Grigore Vasilica Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Macovei Sabina Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Negulescu Ioan Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Teodorescu Silvia Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Ţifrea Corina Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport