ACTE-DOSAR-BURSĂ-SOCIALĂ (sem II) – 2018-2019

Posted on Posted in Anunțuri, Studenți, Uncategorized

U.N.E.F.S București / Serviciul Secretariat


!!! DOSAR BURSĂ SOCIALĂ !!!
Perioada de depunere: 25.03.2019-11.04.2019


În conformitate cu prevederile OMEN nr. 3392/2017 cu modificările şi completările ulterioare și Criteriile de acordare a burselor pentru studenții români, curs cu frecvență, finanțare de la buget, aprobate de Senatul U.N.E.F.S. București, dosarele se depun la secretariat (în programul cu publicul) până la data de 11.04.2019.
– Candidații trebuie să aibă minimum 20 credite acumulate respectiv 10 credite acumulate pentru sportivii de performanță în semestrul anterior;
– EXCEPȚIE FAC STUDENȚII PREVĂZUȚI ÎN ART. 6. ALIN (2) LIT. a) ȘI b). Din ORDIN Nr. 3392/2017, CĂRORA NU LI SE APLICĂ CERINȚA DE PROMOVABILITATE (orfani, bolnavi de TBC, diabet, hepatită, astm bronşic etc. şi în plasament).


ACTE NECESARE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ

 • DOSAR PLIC;
 • CERERE (SCRISĂ DE MÂNĂ ADRESATĂ PREȘEDINTELUI COMISIEI DE ACORDARE BURSE SOCIALE);
 • COPIE CERTIFICAT NAȘTERE;
 • COPIE BULETIN/CARTE IDENTITATE;
 • ADEVERINȚĂ VENIT NET PE ULTIMELE 3 LUNI A PĂRINȚILOR SAU A CELOR CARE AU ÎN ÎNTREȚINERE SOLICITANTUL (EX: BUNICI, ALTE RUDE, ș.a.);
 • ADEVERINȚĂ DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ + CERTIFICAT FISCAL CU BUNURILE MEMBRILOR FAMILIEI/PERSOANE CARE ÎI ÎNTREȚIN. ANCHETĂ SOCIALĂ, ÎN CAZUL ÎN CARE PĂRINȚII/PERSOANELE CARE AU ÎN ÎNTREȚINERE SOLICITANTUL, NU REALIZEAZĂ VENITURI;
 • DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI CĂ NU REALIZEAZĂ VENITURI (SCRISĂ DE MÂNĂ);
 • COPII ALE BULETINELOR/CĂRȚILOR DE IDENTITATE ALE MEMBRILOR FAMILIEI;
 • DECLARAŢIE CONSIMŢĂMÂNT STUDENT (formularul se descarcă de pe site-ul UNEFS, secţiunea formulare);
 • DECLARAŢIE CONSIMŢĂMÂNT PĂRINŢI, SOŢ (formularul se descarcă de pe site-ul UNEFS, secţiunea formulare).

UNDE ESTE CAZUL

 • ADEVERINȚĂ DE VENIT NET PE ULTIMELE 3 LUNI A SOȚULUI/SOȚIEI (DACĂ NU REALIZEAZĂ VENITURI – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE – SCRISĂ DE MÂNĂ);
 • COPIE CERTIFICAT CĂSĂTORIE;
 • COPIE BULETIN/CARTE IDENTITATE SOȚ/SOȚIE;
 • COPIE CERTIFICAT NAȘTERE COPII + DOCUMENT ALOCAȚIE;
 • ALTE ACTE ( ADEV. ȘOMAJ, CUPOANE PENSII, ADEVERINȚE VENIT PRIMĂRIE, HOTĂRÂRI DIVORȚ, ADEVERINȚE DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ);
 • ALTE ACTE ALE MEMBRILOR FAMILIEI (FRAȚI/SURORI) CARE URMEAZĂ O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA CURS DE ZI.

ATENȚIE !!!
!!! DOSARELE INCOMPLETE SE VOR RESPINGE !!!