Licență

ADMITERE 2020

CICLUL I       STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Licențiat în Educație Fizică și Sport - Diplomă de licență, Diplomă Supplement 

Programe de studii 

Domeniul de licență - Educație Fizică și Sport

 • Educație Fizică și Sportivă, cu predare în limba româna, învățământ cu frecvență (EFS)
 • Educație Fizică și Sportivă, în limba franceză, învățământ cu frecvență (EFS - FR)
 • Sport și Performanță Motrică, cu predare în limba română, învățământ cu frecvență (SPM)
 • Sport și Performanță Motrică, cu predare în limba engleză, învățământ cu frecvență (SPM - EN)
 • Sport și Performanță Motrică, cu predare în limba română, învățământ cu frecvență redusă (SPM, IFR)
Domeniul de licență - Management în Sport

 • Management în sport, cu predare în limba română, învățământ cu frecvență(MS)

 

Licențiat în Kinetoterapie - Diplomă de licență, Diplomă Supplement                                               

Program de studii

Domeniul de licență - Kinetoterapie

 • Kinetoterapie și Motricitate Specială, cu predare în limba română, învățământ cu frecvență (KMS)

 

Anunțuri

Admitere

SESIUNE ADMITERE SEPTEMBRIE 2020

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Programul de studii - Educație Fizică și Sportivă

 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă
 • Candidații declarați admiși pe locurile destinate absolvenților din liceele din mediul rural
 • Liste de așteptare

Programul de studii - Sport și performanță motrică

 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă
 • Liste de așteptare

Programul de studii - Management în sport

 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă

Programul de studii - Sport și performanță motrică- Învățământ cu frecvență redusă

 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă

FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

Programul de studii - Kinetoterapie și motricitate specială

 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă
 • Candidații declarați admiși pe locurile destinate absolvenților din liceele din mediul rural
 • Liste de așteptare

 

SESIUNE ADMITERE IULIE 2020

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Sport şi performanţă motrică -FĂRĂ CONCURS DE ADMITERE - Rezultate finale

 • Candidați declarați admiși

Educație Fizică și Sportivă- rezultate după confirmarea locului -Rezultate finale

 • Candidați declarați admiși pe locurile de la bugetul de stat
 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxa
 • Candidații declarați respinși prin neconfirmarea locului
 • Candidații declarați respinși prin opțiune/ medie
 • Candidații declarați admiși pe locurile destinate absolvenților din sistemul de protecție socială
 • Candidații declarați respinși  pe locurile destinate absolvenților din sistemul de protecție socială prin redistribuire
 • Candidații declarați admiși pe locurile alocate absolvenților din mediul rural
 • Candidații declarați admiși pe locurile destinate cetățenilor de etnie rromă
 • Candidații declarați respinși pe locurile destinate cetățenilor de etnie rromă

Sport și performanță motrică- rezultate după confirmarea locului-Rezultate finale

 • Candidați declarați admiși pe locurile de la bugetul de stat
 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxa
 • Candidații declarați admiși pe locurile alocate absolvenților din mediul rural
 • Candidații declarați respinși prin neconfirmarea locului
 • Candidații declarați respinși prin opțiune/ medie

Management în sport- rezultate după confirmarea locului-Rezultate finale

 • Candidați declarați admiși pe locurile de la bugetul de stat
 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxa
 • Candidații declarați respinși prin neconfirmarea locului
 • Candidații declarați respinși prin opțiune/ medie

Sport și performanță motrică învățământ cu frecvență redusă- -Rezultate finale 10.08.2020

 • Candidații declarați admiși
 • Candidații declarați respinși

 

FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

 • Candidații declarați admiși pe locurile de la bugetul de stat
 • Candidații declarați pe locurile cu taxă
 • Candidații declarați admiși pe locurile destinate absolvenților din sistemul de protecție sociala
 • Candidații declarați respinși prin neconfirmarea locului
 • Candidații declarați respinși prin opțiune/ medie