Licență

ADMITERE 2021

CICLUL I       STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

ADMITERE 2021

Licențiat în Educație Fizică și Sport - Diplomă de licență, Diplomă Supplement 

Programe de studii 

Domeniul de licență - Educație Fizică și Sport

 • Educație Fizică și Sportivă, cu predare în limba româna, învățământ cu frecvență (EFS)
 • Educație Fizică și Sportivă, în limba franceză, învățământ cu frecvență (EFS - FR)
 • Sport și Performanță Motrică, cu predare în limba română, învățământ cu frecvență (SPM)
 • Sport și Performanță Motrică, cu predare în limba engleză, învățământ cu frecvență (SPM - EN)
 • Sport și Performanță Motrică, cu predare în limba română, învățământ cu frecvență redusă (SPM, IFR)
Domeniul de licență - Management în Sport

 • Management în sport, cu predare în limba română, învățământ cu frecvență(MS)

 

Licențiat în Kinetoterapie - Diplomă de licență, Diplomă Supplement                                               

Program de studii

Domeniul de licență - Kinetoterapie

 • Kinetoterapie și Motricitate Specială, cu predare în limba română, învățământ cu frecvență (KMS)

 

Anunțuri

REPARTIZAREA LOCURILOR

CONT PLATĂ TAXĂ ÎNSCRIERE

VIZITA MEDICALĂ

PROGRAME ÎN LIMBA ROMÂNĂ

CALENDAR CONCURS ADMITERE– SESIUNEA IULIE

PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE

 

ROMÂNI DE PRETUTINDENI

CALENDAR CONCURS ADMITERE– SESIUNEA IULIE

PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE

 

STATE TERȚE UE

CALENDAR CONCURS ADMITERE– SESIUNEA IULIE

PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE

 

PROGRAME ÎN LIMBI STRĂINE

CALENDAR CONCURS ADMITERE– SESIUNEA IULIE

PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE

 

PRECIZĂRI PRIVIND FOAIA MATRICOLĂ/ ADEVERINȚĂ CU NOTA LA EDUCAȚIE FIZICĂ

Candidații care au Foaia matricola NU mai au nevoie  de Adeverința cu nota la educație fizică

 

Admitere

SESIUNE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Programul de studii - Educație Fizică și Sportivă

 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă
 • Candidații declarați admiși pe locurile destinate absolvenților din liceele din mediul rural
 • Liste de așteptare

Programul de studii - Sport și performanță motrică

 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă
 • Liste de așteptare

Programul de studii - Management în sport

 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă

Programul de studii - Sport și performanță motrică- Învățământ cu frecvență redusă

 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă

FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

Programul de studii - Kinetoterapie și motricitate specială

 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă
 • Candidații declarați admiși pe locurile destinate absolvenților din liceele din mediul rural
 • Liste de așteptare

 

SESIUNE ADMITERE IULIE 2021

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Sport şi performanţă motrică -FĂRĂ CONCURS DE ADMITERE - Rezultate finale

 • Candidați declarați admiși

Educație Fizică și Sportivă- rezultate după confirmarea locului -Rezultate finale

 • Candidați declarați admiși pe locurile de la bugetul de stat
 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxa
 • Candidații declarați respinși prin neconfirmarea locului
 • Candidații declarați respinși prin opțiune/ medie
 • Candidații declarați admiși pe locurile destinate absolvenților din sistemul de protecție socială
 • Candidații declarați respinși  pe locurile destinate absolvenților din sistemul de protecție socială prin redistribuire
 • Candidații declarați admiși pe locurile alocate absolvenților din mediul rural
 • Candidații declarați admiși pe locurile destinate cetățenilor de etnie rromă
 • Candidații declarați respinși pe locurile destinate cetățenilor de etnie rromă

Sport și performanță motrică- rezultate după confirmarea locului-Rezultate finale

 • Candidați declarați admiși pe locurile de la bugetul de stat
 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxa
 • Candidații declarați admiși pe locurile alocate absolvenților din mediul rural
 • Candidații declarați respinși prin neconfirmarea locului
 • Candidații declarați respinși prin opțiune/ medie

Management în sport- rezultate după confirmarea locului-Rezultate finale

 • Candidați declarați admiși pe locurile de la bugetul de stat
 • Candidații declarați admiși pe locurile cu taxa
 • Candidații declarați respinși prin neconfirmarea locului
 • Candidații declarați respinși prin opțiune/ medie

Sport și performanță motrică învățământ cu frecvență redusă- -Rezultate finale

 • Candidații declarați admiși
 • Candidații declarați respinși

 

FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

 • Candidații declarați admiși pe locurile de la bugetul de stat
 • Candidații declarați pe locurile cu taxă
 • Candidații declarați admiși pe locurile destinate absolvenților din sistemul de protecție sociala
 • Candidații declarați respinși prin neconfirmarea locului
 • Candidații declarați respinși prin opțiune/ medie