ANUNȚ – DEPUNEREA ADEVERINȚELOR ÎN VEDEREA ACORDĂRII SCUTIRII DE FRECVENȚĂ

Publicat pe Publicat în Anunțuri, Studenți

TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA ADEVERINȚELOR LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII, ÎN VEDEREA ACORDĂRII SCUTIRII DE FRECVENȚĂ ESTE
31 0CTOMBRIE 2019.
UNITATEA EMITENTĂ TREBUIE SĂ ELIBEREZE ADEVERINȚA, CONFORM MODELULUI. DECANATUL ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A VERIFICA AUTENTICITATEA ȘI VERIDICITATEA DATELOR ÎNSCRISE ÎN DOCUMENTELE PREZENTATE.