Carta UNEFS aprobată în Senatul UNEFS din 20.11.2019

Publicat pe Publicat în Anunțuri

În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 128, pct.j, alin.3 privind elaborarea și adoptarea Cartei universitare, de către senatul universitar, numai după dezbaterea în comunitatea universitară, și alin.5, în legătură cu adoptarea Cartei după rezoluția pozitivă a ministerului de resort privind avizul de legalitate.

După parcurgerea etapelor pentru dezbaterea Cartei UNEFS, și anume:

  • postarea pe site-ul UNEFS în data de 4.11.2019,
  • dezbaterea în fiecare departament:

Departamentul Educație Fizică și Sportivă în data de 18.11.2019;

Departamentul Sport și Perfomanță Motrică  în data de 18.11.2019;

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic în data de 18.11.2019;

Departamentul de Motricitate Specială și Recuperare Medicală în data de 18.11.2019,

  • dezbaterea în Școala Doctorală din cadrul UNEFS în data de 19.11.2019 ,
  • dezbaterea în Consiliul Facultății de Educație Fizică și Sport și în Consiliul Facultății de Kinetoterapie în data de 19.11.2019,
  • votarea articol cu articol în Senatul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București, din data de 20.11.2019.

Senatul UNEFS a hotărât:

-  Aprobarea noii Carte universitare UNEFS.

- Transmiterea Cartei universitare către ministerul de resort în vederea obținerii avizului de legalitate.

 

Pentru mai multe informații despre CARTA UNEFS click aici.