Metodologii

Publicat pe Publicat în Documente UNEFS

a) generale Metodologie pentru aprobarea ”Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat” M 06 – METODOLOGIE de organizare a Programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică b) etică Metodologia alegerilor la nivelul departamentelor din cadrul UNEFS.pdf c) alegeri Metodologie alegere Rector UNEFS IUNIE 2019 METODOLOGIA ALEGERILOR PENTRU STRUCTURILE ŞI FUNCŢIILE DE […]

Rapoarte

Publicat pe Publicat în Documente UNEFS

Raportul Rectorului: RAPORT ANUAL RECTORULUI 2018 RAPORT ANUAL AL RECTORULUI 2017 RAPORT ANUAL AL RECTORULUI 2016 RAPORT DE MANDAT AL RECTORULUI 2012-1016 RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI UNEFS 2015 Raportul Rectorului 2013 Situaţia financiară a universităţii, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli.pdf Situaţia fiecărui program de studii.pdf  Situaţia personalului instituţiei.pdf  Rezultatele activităţilor de cercetare.pdf Situaţia asigurării calităţii […]

Proceduri

Publicat pe Publicat în Documente UNEFS

a) generale PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  POD 07 Procedură constituire scoala doctorală PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA ŞI APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PROCEDURA PRIVIND INVENTARIEREA PROCEDURA DE INREGISTRARE,EVIDENŢA ŞI URMĂRIRE A SPONSORIZĂRILOR ŞI DONAŢIILOR PRIMITE PROCEDURA DE EXECUŢIE A CONTRACTELOR DE FINANŢARE A LUCRĂRILOR DE CERCETARE, DEZVOLTARE […]

Regulamente

Publicat pe Publicat în Documente UNEFS

a) generale CARTA UNEFS 2017 Regulamentul intern de funcţionare U.N.E.F.S. pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi tehnico-administrativ 2012.pdf R02 – Regulament Senat UNEFS Regulamentul Consiliului F.E.F.S..pdf Regulamentul Consiliului Facultăţii de Kinetoterapie.pdf Regulament privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Cercetări Interdisciplinare (CCI) „Dr Alexandru Partheniu”.pdf Regulament C.F.D.P.: R 12 – Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţii Centrului de Formare […]