Metodologii

Publicat pe Publicat în Documente UNEFS

a) generale Metodologie pentru aprobarea ”Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat” M 06 – METODOLOGIE de organizare a Programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică b) etică Metodologia alegerilor la nivelul departamentelor din cadrul UNEFS.pdf c) alegeri Metodologie alegere Rector UNEFS IUNIE 2019 METODOLOGIA ALEGERILOR PENTRU STRUCTURILE ŞI FUNCŢIILE […]

Legislație generală

Publicat pe Publicat în Documente UNEFS

  Legea Educației Legea Educației Fizice și Sportului Asigurarea Calității Învățământului Statutul Studentului Legea privind accesul liber la informații publice OM privind Metodologia de finanțare

Rapoarte

Publicat pe Publicat în Documente UNEFS

Raportul Rectorului: RAPORT ANUAL RECTORULUI 2018 RAPORT ANUAL AL RECTORULUI 2017 RAPORT ANUAL AL RECTORULUI 2016 RAPORT DE MANDAT AL RECTORULUI 2012-1016 RAPORTUL ANUAL AL RECTORULUI UNEFS 2015 Raportul Rectorului 2013 Situaţia financiară a universităţii, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli.pdf Situaţia fiecărui program de studii.pdf  Situaţia personalului instituţiei.pdf  Rezultatele activităţilor de cercetare.pdf Situaţia asigurării calităţii […]

Proceduri

Publicat pe Publicat în Documente UNEFS

a) generale PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  POD 07 Procedură constituire scoala doctorală PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA ŞI APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PROCEDURA PRIVIND INVENTARIEREA PROCEDURA DE INREGISTRARE,EVIDENŢA ŞI URMĂRIRE A SPONSORIZĂRILOR ŞI DONAŢIILOR PRIMITE PROCEDURA DE EXECUŢIE A CONTRACTELOR DE FINANŢARE A LUCRĂRILOR DE CERCETARE, DEZVOLTARE […]