Anunț

Publicat pe Publicat în Anunțuri, Studenți

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT PENTRU PERIOADA 2020 – 2025

Anunț refaceri semestrul 2 (2019-2020)

Publicat pe Publicat în Anunțuri, Studenți

Cererile şi chitanţele pentru refacerile disciplinelor aferente semestrului 2 se vor depune la Secretariatele facultăţilor (în programul de lucru cu publicul), până pe data de 13.03.2020. Notă: Cererea se descarcă de pe site-ul U.N.E.F.S.

Anunț sportivi de performanță SPM-IFR semestrul 2

Publicat pe Publicat în Anunțuri, Studenți

Studenții programului de studii „Sport şi performanţă motrică”, învăţământ cu frecvenţă redusă, componenţi ai loturilor naţionale, pot depune adeverințele care le certifică statutul de sportivi și nivelul de performanță, la secretariatul facultății (în programul de lucru cu publicul), până la data de 23.03.2020 (studenţii anului 3), iar până la data de 06.04.2020 (studenţii anilor 1 […]

Anunț sportivi de performanță EFS – KT semestrul 2

Publicat pe Publicat în Anunțuri, Studenți

Studenții Sportivi de performanță pot depune la Secretariatele Facultăților (în programul de lucru cu publicul), adeverințele care le certifică statutul de sportivi și nivelul de performanță, după cum urmează: până la data de 23.03.2020 – studenţii anului 1 MS; – studenţii anului 2 şi 3 EFS, EFS-FRA, SPM-IF, SPM-IFR; – studenţii anilor 1, 2 şi […]

Anunț !

Publicat pe Publicat în Anunțuri

Recomandări și calendar alegeri cadre didactice

Burse de cercetare oferite de Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

Publicat pe Publicat în Anunțuri, Studenți

Pentru a încuraja cooperarea științifică internațională, Societatea japoneză pentru promovarea științei (JSPS) anunță oportunitățile de burse pentru cercetători. De la programe de vară, programe strategice pentru tinerii cercetători cu studii pre / post-doctorale și programe dedicate post-doctoranzilor, JSPS vine cu oportunități despre care puteți afla accesând: Broșura cu informații generaliste, ce poate fi accesată AICI Website-ul JSPS, pentru […]

ANUNȚ !

Publicat pe Publicat în Anunțuri, Studenți

SUSȚINERE COLOCVIU GRAD DIDACTIC I 31.01.2020, ora 9:00 SĂLI: F2, F3, F4

PV Senat UNEFS 18.12.2019

Publicat pe Publicat în Anunțuri

Cu o prezenţă de 21 membri, din totalul de 21 membri cu drept de vot, Senatul UNEFS este legal constituit. Ordinea de zi: 1. Informarea Rectorului 2. Aprobarea Metodologiei alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere din UNEFS – mandatul 2020-2024 3. Raport privind admiterea în ciclurile universitare de licență, master și doctorat în UNEFS, […]