ACTE-DOSAR-BURSĂ-SOCIALĂ (sem II) – 2018-2019

Posted on Posted in Anunțuri, Studenți, Uncategorized

U.N.E.F.S București / Serviciul Secretariat !!! DOSAR BURSĂ SOCIALĂ !!! Perioada de depunere: 25.03.2019-11.04.2019 În conformitate cu prevederile OMEN nr. 3392/2017 cu modificările şi completările ulterioare și Criteriile de acordare a burselor pentru studenții români, curs cu frecvență, finanțare de la buget, aprobate de Senatul U.N.E.F.S. București, dosarele se depun la secretariat (în programul cu […]

Susţinerea publică a tezei de DOCTORAT drd. BOȚOACĂ (PĂTRU) N. MARIA – LUMINIȚA

Posted on Posted in Anunțuri

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI SECRETARIAT DOCTORAT A N U N Ţ în data de  17.04.2019, orele ­­­1200  în  Sala doctorat 3/Octav Onicescudin incinta UNEFS, va avea loc susţinerea publică a tezei de  DOCTORAT cu titlul ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ÎN KARATE – DO PRIN EDUCAREA BILATERALITĂȚII LA ÎNCEPĂTORI Autor: drd. BOȚOACĂ (PĂTRU) […]

Susţinerea publică a tezei de DOCTORAT drd. HORA I. ALINA – VALENTINA

Posted on Posted in Anunțuri, Uncategorized

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI SECRETARIAT DOCTORAT A N U N Ţ în data de  18.04.2019, orele ­­­1000  în  Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta UNEFS, va avea loc susţinerea publică a tezei de  DOCTORAT cu titlul OPTIMIZAREA LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICĂ GIMNAZIALĂ PROIECTÂND JOCURI STRATEGICE FOLOSITE LA NIVEL INTERNAȚIONAL Autor: […]

Susţinerea publică a tezei de DOCTORAT, drd. COJOCARU I. AURORA – LILIANA

Posted on Posted in Anunțuri

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI SECRETARIAT DOCTORAT A N U N Ţ în data de  17.04.2019, orele ­­­1000  în  Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta UNEFS, va avea loc susţinerea publică a tezei de  DOCTORAT cu titlul POSIBILITĂȚI DE INTERVENȚIE KINETOTERAPEUTICĂ PRIN PROGRAMME CU CARACTER LUDIC PENTRU AMELIORAREA TULBURĂRILOR ÎNTÂLNITE LA […]

Simulare examen de admitere

Posted on Posted in Anunțuri

SIMULAREA EXAMENULUI DE ADMITERE 2019 (click) 20 APRILIE 2019 ATENȚIE! S-au schimbat condițile de participare la simulare. Înscrierea la Simularea Examenului de Admitere se face numai online. Pentru înscrierea la simularea examenului de admitere trebuie completată fișa de consultații medicale (anexa 1)  Fișa de consultații medicale poate fi completată începând cu data de 01.04.2019, și […]

Susținere Teză Doctorat

Posted on Posted in Anunțuri

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI SECRETARIAT DOCTORAT A N U N Ţ în data de 27.03.2019, orele: 12: 00 în Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta UNEFS, va avea loc susţinerea publică a tezei de DOCTORAT cu titlul CREȘTEREA EFICIENȚEI ÎN JOCUL DE FOTBAL PRIN FOLOSIREA ANTRENAMENTULUI INDIVIDUALIZAT LA JUCĂTORII DE […]

Susținere Teza Doctorat

Posted on Posted in Anunțuri, Uncategorized

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTISECRETARIAT DOCTORAT A N U N Ţ în data de 10.04.2019, orele :12:00în Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta UNEFS,va avea locsusţinerea publică a tezei de DOCTORAT cu titlul OPTIMIZAREA MIJLOACELOR PENTRU ASISTENTA KINETICA A COPIILOR CU PARALIZIE CEREBRALA Autor: drd. SHEEDI I. ALIConducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marcu […]

Cursul de formare continuă „READY TO BE PUBLISHED”

Posted on Posted in Anunțuri, doctorat, Studenți

Cursul este destinat studenților din cadrul programelor de doctorat și master, tinerilor cercetători și tuturor celor interesați de procesul de elaborare a unui articol științific. Activitatea va dura 6 ore și va presupune participarea la prelegeri și la o serie de aplicații care să sublinieze caracterul metodico-aplicativ al demersului. Cursul se va desfășura între orele […]

Anunt refaceri KT-FEFS (semestrul II – 2018-2019)

Posted on Posted in Anunțuri, Studenți

Cererile şi chitanţele pentru refacerile disciplinelor aferente semestrului 2, an universitar 2018-2019, se vor depune la secretariatele facultăţilor (în programul de lucru cu publicul) după cum urmează: în perioada 25.02 – 11.03.2019 anul 3 şi 3 supl. (EFS + EFS-FRA + SPM-IF + SPM-IFR + KINETOTERAPIE) – Studii universitare de licenţă anul 2 (KINETOTERAPIE) – […]

FEFS – anunt refaceri semestrul 2 – 2018-2019

Posted on Posted in Anunțuri, Studenți

Cererile şi chitanţele pentru refacerile disciplinelor aferente semestrului 2, an universitar 2018-2019, se vor depune la secretariatul facultăţii după cum urmează: în perioada 25.02 – 11.03.2019 anul 3 şi 3 supl. (EFS + EFS-FRA + SPM-IF + SPM-IFR) – Studii universitare de licenţă anul 2 (PS şi MMSEAS) – Studii universitare de MASTERAT anul 3 […]