Anunț !

Publicat pe Publicat în Anunțuri, Studenți

Referitor la modificarea repartiției sălilor determinată de lucrările de reabilitare a acestora.

ANUNT IMPORTANT ! Programul de funcționare pe perioada vacanței de iarnă

Publicat pe Publicat în Anunțuri, Studenți

ANUNȚ IMPORTANT Programul de funcționare pe perioada vacanței de iarnă: SECRETARIAT 19.12.2019 – 10.01.2020 – NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL. ACTIVITATEA SE VA RELUA ÎNCEPÂND CU DATA DE 13.01.2020. BIROU ACTE STUDII 19.12.2019 – 10.01.2020 – NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL. ACTIVITATEA SE VA RELUA ÎNCEPÂND CU DATA DE 13.01.2020 REGISTRATURĂ PROGRAM DE LUCRU ÎN […]

PV Senat UNEFS 20.11.2019

Publicat pe Publicat în Anunțuri

Proces verbal încheiat la şedinţa Senatului UNEFS, întrunit în data de 20.11.2019 orele 17:30.                Cu o prezenţă de 21 membri, din totalul de 21 membri cu drept de vot,  Senatul UNEFS este legal constituit.        Ordinea de zi: Informarea Rectorului Aprobare Carta Universitară, ediția a I-a, […]

Carta UNEFS aprobată în Senatul UNEFS din 20.11.2019

Publicat pe Publicat în Anunțuri

În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 128, pct.j, alin.3 privind elaborarea și adoptarea Cartei universitare, de către senatul universitar, numai după dezbaterea în comunitatea universitară, și alin.5, în legătură cu adoptarea Cartei după rezoluția pozitivă a ministerului de resort privind avizul de legalitate. După parcurgerea etapelor […]

Erasmul +

Publicat pe Publicat în Anunțuri

În perioada 11- 29 noiembrie se pot depune dosarele pentru selecția Erasmus + ( mobilităti pentru semestrul II- februarie-iunie) Pentru depunerea dosarului se va completa doar cererea de înscriere, care se găsește la secretariatul fiecărei facultăți. Studenții eligibili sunt cei aflați în anul II licență și anul I master. Examenul lingvistic va avea loc în prima săptămana […]

Bursă socială- Perioada de depunere: 28.10.2019-15.11.2019

Publicat pe Publicat în Anunțuri, Studenți

Perioada de depunere: 28.10.2019-15.11.2019 În conformitate cu prevederile OMEN nr. 3392/2017 cu modificările şi completările ulterioare și Criteriile de acordare a burselor pentru studenții români, curs cu frecvență, finanțare de la buget, aprobate de Senatul U.N.E.F.S. București, dosarele se depun la secretariat (în programul cu publicul) până la data de 15.11.2019. BURSĂ SOCIALĂ

ANUNȚ IMPORTANT -refacerile la disciplinele aferente semestrului 1

Publicat pe Publicat în Anunțuri, Studenți

U.N.E.F.S. BUCUREȘTI FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Cererile şi chitanţele pentru refacerile la disciplinele aferente semestrului 1 se vor depune, de către studenţii programului de studii „Sport şi performanţă motrică” –învăţământ cu frecvenţă redusă, la secretariatul facultăţii (în programul de lucru cu publicul), până pe data de 11.11.2019. Notă: Cererea se descarcă de pe […]