PV Senat UNEFS 18.12.2019

Publicat pe Publicat în Anunțuri

Cu o prezenţă de 21 membri, din totalul de 21 membri cu drept de vot, Senatul UNEFS este legal constituit. Ordinea de zi: 1. Informarea Rectorului 2. Aprobarea Metodologiei alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere din UNEFS – mandatul 2020-2024 3. Raport privind admiterea în ciclurile universitare de licență, master și doctorat în UNEFS, […]

Anunț !

Publicat pe Publicat în Anunțuri, Studenți

CALENDARUL ALEGERILOR PENTRU REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII STUDENŢEŞTI ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE – IANUARIE 2020

Oportunități de practică pentru studenți și absolvenți

Publicat pe Publicat în Anunțuri, Studenți

Comitetul Economic și Social Europen (CESE) https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_ro invități absolvenții de învățământ superior interesați de modul de funcționare, rolul și activitățile CESE, precum și de obținerea de experiențe profesionale într-un mediu multicultural, să se înscrie la stagiile de practică ce vor fi organizate în cadrul acestei instituții. Informații suplimentare pot fi gasite la  https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/2193_en  Comitetul European […]

Anunț !

Publicat pe Publicat în Anunțuri, Studenți

Referitor la modificarea repartiției sălilor determinată de lucrările de reabilitare a acestora.

ANUNT IMPORTANT ! Programul de funcționare pe perioada vacanței de iarnă

Publicat pe Publicat în Anunțuri, Studenți

ANUNȚ IMPORTANT Programul de funcționare pe perioada vacanței de iarnă: SECRETARIAT 19.12.2019 – 10.01.2020 – NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL. ACTIVITATEA SE VA RELUA ÎNCEPÂND CU DATA DE 13.01.2020. BIROU ACTE STUDII 19.12.2019 – 10.01.2020 – NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL. ACTIVITATEA SE VA RELUA ÎNCEPÂND CU DATA DE 13.01.2020 REGISTRATURĂ PROGRAM DE LUCRU ÎN […]

PV Senat UNEFS 20.11.2019

Publicat pe Publicat în Anunțuri

Proces verbal încheiat la şedinţa Senatului UNEFS, întrunit în data de 20.11.2019 orele 17:30.                Cu o prezenţă de 21 membri, din totalul de 21 membri cu drept de vot,  Senatul UNEFS este legal constituit.        Ordinea de zi: Informarea Rectorului Aprobare Carta Universitară, ediția a I-a, […]

Carta UNEFS aprobată în Senatul UNEFS din 20.11.2019

Publicat pe Publicat în Anunțuri

În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 128, pct.j, alin.3 privind elaborarea și adoptarea Cartei universitare, de către senatul universitar, numai după dezbaterea în comunitatea universitară, și alin.5, în legătură cu adoptarea Cartei după rezoluția pozitivă a ministerului de resort privind avizul de legalitate. După parcurgerea etapelor […]

Erasmul +

Publicat pe Publicat în Anunțuri

În perioada 11- 29 noiembrie se pot depune dosarele pentru selecția Erasmus + ( mobilităti pentru semestrul II- februarie-iunie) Pentru depunerea dosarului se va completa doar cererea de înscriere, care se găsește la secretariatul fiecărei facultăți. Studenții eligibili sunt cei aflați în anul II licență și anul I master. Examenul lingvistic va avea loc în prima săptămana […]