Etică

Dezvoltarea cadrului instituțional de implementare a normelor de etică și deontologie academică în UNEFS

EThICS

Cod: CNFIS-FDI-2018-0209

Beneficiar: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București

COMISIE ETICĂ

Listă documente

PROGRAM DE FORMARE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ