certificări

Acreditare ARACIS

Consiliul ARACIS întrunit în şedinţa din data de 27.07.2017 pentru finalizarea evaluării externe a UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI a avizat acordarea calificativului GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT universităţii noastre.

Alte documente