Contact

Contact

Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6,C.P. 060057 Bucureşti,România, 
Telefon: +40/21 3164107, +40/21 3164108
Fax: + 40/21 3120400
E-mail: rector@unefs.ro, secretariat@unefs.ro
 • SECRETARIAT GENERAL UNEFS

SECRETAR SEF UNIVERISTATE

SILVEEA CONSTANTINESCU

Telefon – 021.316.41.07/203

Adresă e-mail: secretariat@unefs.ro

 

 • FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

SECRETAR ȘEF FACULTATE

AURELIA MANOLE

Telefon – 021.316.41.07/262

Adresă e-mail : secretariat_fkt@unefs.ro pentru studenții programelor de licență și masterat din cadrul Facultății de Kinetoterapie

 

 • FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

SECRETAR FACULTATE

Monica NIȚĂ

Telefon – 021.316.41.07/233

Adresă e-mail : secretariat_fefs_licentă@unefs.ro – pentru studenții programelor de licență din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport

 

 • FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT/DEPARTAMENTUL DE DISCIPLINE
  PSIHOPEDAGOGICE SI DIDACTICI DE SPECIALITATE, CENTRUL DE FORMARE SI DEZVOLTARE
  PROFESIONALA


SECRETAR FACULTATE

GEORGETA SILIȘTEANU

Telefon – 021.316.41.07/233

Adresă e-mail: secretariat_fefs_master_dppd@unefs.ro, pentru studenții programelor de masterat din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport și studenții programelor DPPD, Nivelul I și Nivelul II (Facultatea de Educație Fizică și Sport și Facultatea de Kinetoterapie)

 

 • BIROUL ELIBERĂRI ACTE STUDII

SECRETAR ȘEF BEAS

SIMONA DUMITRAȘCU

SECRETAR

DANIELA DUMITRIU

Telefon – 021.316.41.07/261

Adresă e-mail: secretariat@unefs.ro

 

 • REGISTRATURĂ UNEFS

SECRETAR

ANGELA DINCĂ

Telefon – 021.316.41.07/262

Adresă e-mail: secretariat@unefs.ro

 

 • Program de lucru - Secretariat

LUNI: 09:00 – 12:00
MARŢI: 12:30 – 15:30
MIERCURI: 09:00 – 12:00
JOI: 15:00 - 18:00
VINERI nu se lucrează cu publicul

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI DUPLICAT AL DIPLOMEI DE – LICENȚĂ/MASTER/DOCTORAT - Conform Ordinului Ministrului nr. 657/2014

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE DE AUTENTICITATE

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE DE PENSIE

 

 • Program de lucru - Casieria UNEFS

LUNI, MARȚI, MIERCURI, VINERI:

 • 8:00 - 11:30 program cu publicul
 • 11:30 - 13:00 program Bancă
 • 13:00 - 16:30 program cu publicul

JOI:

 • 10:00 - 11:30 program cu publicul
 • 11:30 - 13:00 program Bancă
 • 13:00 - 18:30 program cu publicul

Conturi UNEFS

 • Taxe școlare, restanțe, înmatriculări studenți români
  • RO42RNCB0077050253860001 - BCR sector 6
 • Taxe cămin, utilități cămin
  • RO52RNCB0077050253860015 - BCR sector 6
 • Taxe școlare, restanțe, înmatriculări studenți străini
  • RO74RNCB0077050253860007 - BCR sector 6

Atentție! - Plățile efectuate în conturi necorespunzătoare atrag după sine plata eventualelor taxe și comisioane bancare percepute pentru rectificare

 

Detalii de plată

 • CUI / 4267192
 • Nume, prenume student
 • Facultatea, An de studii
 • Tipul taxei