Contact

Contact

Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6,C.P. 060057 Bucureşti,România, 
Telefon: +40/21 3164107, +40/21 3164108
Fax: + 40/21 3120400
Contact DPO: gdprunefs@gmail.com

SECRETARIAT GENERAL UNEFS


SECRETAR SEF UNIVERSITATE

SILVEEA CONSTANTINESCU

Telefon – 021.316.41.07/203

Adresă e-mail: secretariat@unefs.ro

 

FACULTATEA DE KINETOTERAPIE


SECRETAR ȘEF FACULTATE

AURELIA MANOLE

Telefon – 021.316.41.07/262

PROGRAM CU PUBLICUL:

 

LUNI - 13:00 – 15:00

MARȚI - 09:00 – 11:00

MIERCURI - 11:00 – 13:00

 

 

PENTRU TOATE INFORMAȚIILE SOLICITATE DESPRE PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, VĂ RUGĂM SĂ ACCESAȚI ADRESA DE E-MAIL A FACULTĂȚII DE KINETOTERAPIE PENTRU LICENȚĂ/MASTERAT:

Adresă e-mail : secretariat_fkt@unefs.ro 

 

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


SECRETAR FACULTATE

Monica NIȚĂ

Telefon – 021.316.41.07/233

PROGRAM CU PUBLICUL:

 

LUNI - 09:00 – 11:00

MARȚI - 11:00 – 13:00

MIERCURI - 13:00 – 15:00

 

 PENTRU TOATE INFORMAȚIILE SOLICITATE DESPRE PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, VĂ RUGĂM SĂ ACCESAȚI ADRESA DE E-MAIL A FACULTĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT PENTRU LICENȚĂ:

 secretariat_fefs_licenta@unefs.ro 

 

FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT - MASTER

DEPARTAMENTUL DE DISCIPLINE PSIHOPEDAGOGICE NIVEL I si II SI DIDACTICI DE SPECIALITATE

CENTRUL DE FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA


SECRETAR FACULTATE

GEORGETA SILIȘTEANU

Telefon – 021.316.41.07/233

PROGRAM CU PUBLICUL:

 

LUNI - 11:00 – 13:00

MARȚI - 13:00 – 15:00

MIERCURI - 09:00 – 11:00

 

PENTRU TOATE INFORMAȚIILE SOLICITATE DESPRE PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, VĂ RUGĂM SĂ ACCESAȚI ADRESA DE E-MAIL A FACULTĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT PENTRU MASTERAT, LICENȚĂ – LIMBA FRANCEZĂ – PFP, NIVEL I ȘI NIVEL II:

secretariat_fefs_master_dppd@unefs.ro

 

BIROUL ELIBERĂRI ACTE STUDII


SECRETAR ȘEF BEAS

SIMONA DUMITRAȘCU

SECRETAR

DANIELA DUMITRIU

Telefon – 021.316.41.07/261

Adresă e-mail: birouactestudii@unefs.ro

PROGRAM CU PUBLICUL - CONFORM PROGRAMĂRILOR REALIZATE ÎN BAZA SOLICITĂRILOR TRANSMISE PE ADRESA DE E-MAIL:

birouactestudii@unefs.ro

JOI – 09:00 – 12:00

VINERI   – 09:00 – 12:00

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI DUPLICAT AL DIPLOMEI DE – LICENȚĂ/MASTER/DOCTORAT - Conform Ordinului Ministrului nr. 657/2014

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE DE AUTENTICITATE

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE DE PENSIE

REGISTRATURĂ UNEFS


SECRETAR

ANGELA DINCĂ

Telefon – 021.316.41.07/262

PROGRAM CU PUBLICUL

LUNI – VINERI - 08:00 – 15:00

 

PENTRU SECRETARIATUL GENERAL ȘI ALTE SOLICITĂRI VĂ RUGĂM SĂ ACCESAȚI ADRESA DE E-MAIL:

Adresă e-mail: secretariat@unefs.ro

Program de lucru - Casieria UNEFS

LUNI, MARȚI, MIERCURI, VINERI:

8:00 - 11:30 program cu publicul

11:30 - 13:00 program Bancă

13:00 - 16:30 program cu publicul

JOI:

10:00 - 11:30 program cu publicul

11:30 - 13:00 program Bancă

13:00 - 18:30 program cu publicul

Conturi UNEFS

Taxe școlare, restanțe, înmatriculări studenți români

RO42RNCB0077050253860001 - BCR sector 6

  • Taxe cămin, utilități cămin
    • RO52RNCB0077050253860015 - BCR sector 6
  • Taxe școlare, restanțe, înmatriculări studenți străini
    • RO74RNCB0077050253860007 - BCR sector 6

Atenție! - Plățile efectuate în conturi necorespunzătoare atrag după sine plata eventualelor taxe și comisioane bancare percepute pentru rectificare

 

Detalii de plată

  • CUI / 4267192
  • Nume, prenume student
  • Facultatea, An de studii
  • Tipul taxei