Contact

Contact

Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6,C.P. 060057 Bucureşti,România, 
Telefon: +40/21 3164107, +40/21 3164108
Fax: + 40/21 3120400

SECRETARIAT GENERAL UNEFS


SECRETAR SEF UNIVERISTATE

SILVEEA CONSTANTINESCU

Telefon – 021.316.41.07/203

Adresă e-mail: secretariat@unefs.ro

 

FACULTATEA DE KINETOTERAPIE


SECRETAR ȘEF FACULTATE

AURELIA MANOLE

Telefon – 021.316.41.07/262

Adresă e-mail : secretariat_fkt@unefs.ro pentru studenții programelor de licență și masterat din cadrul Facultății de Kinetoterapie

 

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


SECRETAR FACULTATE

Monica NIȚĂ

Telefon – 021.316.41.07/233

Adresă e-mail : secretariat_fefs_licenta@unefs.ro – pentru studenții programelor de licență din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport

 

FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT/DEPARTAMENTUL DE DISCIPLINE
PSIHOPEDAGOGICE SI DIDACTICI DE SPECIALITATE, CENTRUL DE FORMARE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA


SECRETAR FACULTATE

GEORGETA SILIȘTEANU

Telefon – 021.316.41.07/233

Adresă e-mail: secretariat_fefs_master_dppd@unefs.ro, pentru studenții programelor de masterat din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport și studenții programelor DPPD, Nivelul I și Nivelul II (Facultatea de Educație Fizică și Sport și Facultatea de Kinetoterapie)

 

BIROUL ELIBERĂRI ACTE STUDII


SECRETAR ȘEF BEAS

SIMONA DUMITRAȘCU

SECRETAR

DANIELA DUMITRIU

Telefon – 021.316.41.07/261

Adresă e-mail: secretariat@unefs.ro

Biroul Eliberări Acte de Studii va funcționa doar în zilele de miercuri și joi, între orele 9.00 - 12.00, conform programărilor realizate în baza solicitărilor transmise pe adresa de email: secretariat@unefs.ro 

REGISTRATURĂ UNEFS


SECRETAR

ANGELA DINCĂ

Telefon – 021.316.41.07/262

Adresă e-mail: secretariat@unefs.ro

Program de lucru - Secretariat (click)

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI DUPLICAT AL DIPLOMEI DE – LICENȚĂ/MASTER/DOCTORAT - Conform Ordinului Ministrului nr. 657/2014

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE DE AUTENTICITATE

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE DE PENSIE

Program de lucru - Casieria UNEFS

LUNI, MARȚI, MIERCURI, VINERI:

8:00 - 11:30 program cu publicul

11:30 - 13:00 program Bancă

13:00 - 16:30 program cu publicul

JOI:

10:00 - 11:30 program cu publicul

11:30 - 13:00 program Bancă

13:00 - 18:30 program cu publicul

Conturi UNEFS

Taxe școlare, restanțe, înmatriculări studenți români

RO42RNCB0077050253860001 - BCR sector 6

  • Taxe cămin, utilități cămin
    • RO52RNCB0077050253860015 - BCR sector 6
  • Taxe școlare, restanțe, înmatriculări studenți străini
    • RO74RNCB0077050253860007 - BCR sector 6

Atentție! - Plățile efectuate în conturi necorespunzătoare atrag după sine plata eventualelor taxe și comisioane bancare percepute pentru rectificare

 

Detalii de plată

  • CUI / 4267192
  • Nume, prenume student
  • Facultatea, An de studii
  • Tipul taxei