Contact

Contact

Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6,C.P. 060057 Bucureşti,România, 
Telefon: +40/21 3164107, +40/21 3164108
Fax: + 40/21 3120400
E-mail: rector@unefs.ro, secretariat@unefs.ro

Biroul Eliberări Acte de Studii

 
 SECRETAR ŞEF UNEFS – Ing. Constantinescu Silviea – interior 203
Secretar – Dumitrașcu Simona Emilia - interior 261
 

PROGRAMUL CU PUBLICUL PENTRU ELIBERARE ACTE DE STUDII (DIPLOME DE LICENŢĂ/MASTER/DOCTORAT)

 • FACULTATEA DE KINETOTERAPIE / DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC
  • MIERCURI : 9:30 – 12:30
 • FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT / ŞCOALA DOCTORALĂ / DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC
  • JOI : 9:30 – 12:30
 • VINERI NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI DUPLICAT AL DIPLOMEI DE – LICENȚĂ/MASTER/DOCTORAT - Conform Ordinului Ministrului nr. 657/2014

Conturi UNEFS

 • Taxe școlare, restanțe, înmatriculări studenți români
  • RO42RNCB0077050253860001 - BCR sector 6
 • Taxe cămin, utilități cămin
  • RO52RNCB0077050253860015 - BCR sector 6
 • Taxe școlare, restanțe, înmatriculări studenți străini
  • RO74RNCB0077050253860007 - BCR sector 6

Atentție! - Plățile efectuate în conturi necorespunzătoare atrag după sine plata eventualelor taxe și comisioane bancare percepute pentru rectificare

 

Detalii de plată

 • CUI / 4267192
 • Nume, prenume student
 • Facultatea, An de studii
 • Tipul taxei