Contact

Contact

Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6,C.P. 060057 Bucureşti,România, 
Telefon: +40/21 3164107, +40/21 3164108
Fax: + 40/21 3120400
E-mail: rector@unefs.ro, secretariat@unefs.ro

Biroul Eliberări Acte de Studii

SECRETAR ŞEF U.N.E.F.S. – Ing. Constantinescu Silviea - interior 203
SECRETAR ŞEF B.E.A.S. – Dumitrașcu Simona Emilia - interior 261
PROGRAMUL CU PUBLICUL PENTRU ELIBERĂRI ACTE DE STUDII
(DIPLOME : LICENŢĂ, MASTER, DOCTORAT, PREGĂTIRE A
PERSONALULUI DIDACTIC – DPPD, GRADE) ESTE URMĂTORUL:

 • Program de lucru - Secretariat

LUNI: 09:00 – 12:00
MARŢI: 12:30 – 15:30
MIERCURI: 09:00 – 12:00
JOI: 15:00 - 18:00
VINERI nu se lucrează cu publicul

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI DUPLICAT AL DIPLOMEI DE – LICENȚĂ/MASTER/DOCTORAT - Conform Ordinului Ministrului nr. 657/2014

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE DE AUTENTICITATE

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI ADEVERINȚE DE PENSIE

 

 • Program de lucru - Casieria UNEFS

LUNI, MARȚI, MIERCURI, VINERI:

 • 8:00 - 11:30 program cu publicul
 • 11:30 - 13:00 program Bancă
 • 13:00 - 16:30 program cu publicul

JOI:

 • 10:00 - 11:30 program cu publicul
 • 11:30 - 13:00 program Bancă
 • 13:00 - 18:30 program cu publicul

Conturi UNEFS

 • Taxe școlare, restanțe, înmatriculări studenți români
  • RO42RNCB0077050253860001 - BCR sector 6
 • Taxe cămin, utilități cămin
  • RO52RNCB0077050253860015 - BCR sector 6
 • Taxe școlare, restanțe, înmatriculări studenți străini
  • RO74RNCB0077050253860007 - BCR sector 6

Atentție! - Plățile efectuate în conturi necorespunzătoare atrag după sine plata eventualelor taxe și comisioane bancare percepute pentru rectificare

 

Detalii de plată

 • CUI / 4267192
 • Nume, prenume student
 • Facultatea, An de studii
 • Tipul taxei