calitate

Întreaga activitate desfășurată în UNEFS este coordonată de către Comisia pentru Asigurare a Calității și este pusă în practică de către Departamentul pentru Managementul Calității.

Comisia pentru Asigurare a Calității și-a propus drept obiectiv principal asigurarea excelenței în toate procesele educaționale, implementarea măsurilor cuprinse în planurile strategice și operaționale ale universității, imbunătățirea vizibilității publice a universității, dezvoltarea continuă a programelor de studiu, structurarea și restructurarea disciplinelor în concordanță cu cerințele de pe piața muncii, îmbunătățirea procesului instructiv-educativ centrat pe student, formarea noțiunilor teoretice și practice fundamentale necesării formării profesionale a studenților.

Structura

1.Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din UNEFS ( CEAC )

Președinte: Prof.univ.dr.Monica Stănescu

Membri:

Prof.univ.dr.Apostu Mihaela,

Conf.univ.dr.Badea Dan,

Conf.univ.dr.Petre Răzvan – reprezentant SUNEFS,

student Mareș George Alexandru

Membrii

2.Departamentul de Management al Calităţii din UNEFS ( DMC )

Director departament – Prof.univ.dr. Vasilica Grigore

Membri:

Prof.univ.dr. Croitoru Doina,

Prof.univ.dr. Manos Mihaela,

Conf. univ. dr.Predescu Corina,

Asist.univ.dr. Mujea Ana-Maria,

Consilier - Centrul de Evaluare și Examinări/ MEN,

Prof.dr. Păunescu Alin,

Inspector ISMB Prof.dr. Oprea Laurențiu,

student drd.Pâslaru Vera,

student drd. Prisăcaru Ciprian

Membrii

Notă: Aceste comisii au fost aprobate de Senatul UNEFS în şedinţa din 29.10.2019, conform extrasului cu nr.3975.

3.Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport:

Președinte: Prof.univ.dr.Moanță Alina

Membri:

Prof.univ.dr. Hidi Iojzep,

Conf.univ.dr. Hantău Cezar,

Conf.univ.dr. Mitrache Georgeta 

 

A. Departamentul Sport şi Performanţă Motrică

 Președinte: Prof. univ. dr. Croitoru Doina

Membri:

Lect. univ. dr. Mihăilă Constanţa, 

Asist. univ. dr. Mujea Ana-Maria

B. Departamentul Educaţie Fizică şi Sportivă

 Președinte: Prof. univ.dr. Manos Mihaela

Membri:

Lect.univ.dr. Murărețu  Daniel,

Lect. univ. dr. Caracaş Valentin

 

C. Departamentul DPPD

 Președinte: Conf. univ. dr. Ciolcă Corina

Membri:

Lect. univ. dr. Bejan  Mureșan Roxana,

Lect. univ.dr. Stoicescu Marius

 

D. Masterat 

Președinte: Prof. univ. dr. Bota Aurelia

Membri:

Conf. univ. dr. Ciolcă Sorin,

Conf. univ. dr. Grigore Gheorghe

 

E) Departament IFR

 Președinte: Prof. univ. dr. Ghiţescu Gabriel

Membri:

Lect. univ. dr. Ticală Laurenţiu, 

Asist.univ.dr. Toader Ștefan

 

Membrii

4.Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Facultăţii de Kinetoterapie

Președinte: Prof. univ. dr. Cordun Mariana

Membri:

Conf. univ. dr. Gherghel Carmen ,

Conf. univ. dr. Bratu Mircea ,

 Conf. univ. dr. Predescu Corina

 

 A) Departamentul Motricitate Specială și Recuperare Medicală

 Președinte: Prof. univ.dr.Buzescu Alexandru

Membri:

Conf. univ. dr. Bratu Mircea ,

Conf. univ. dr. Popescu Anca Dana

 

B) Masterat

Președinte : Conf.univ.dr. Oprișescu Ioana

Membru:      Conf.univ.dr.Predescu Corina

 

Membrii

5.Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Şcolii Doctorale din UNEFS

Președinte: Prof.univ.dr.Teodorescu Silvia

Membri:

Prof.univ.dr. Stoica Marius,

student drd.Șerban Gabriel

 

Membrii

Documentele Calității

REGULAMENTE

b) etică

c) alegeri

d) studenți

e) desfășurarea examenelor

f) angajați

Vezi

PROCEDURI

a) generale

b) etică

c) alegeri

d) studenți

e) desfășurarea examenelor

f) angajați

Vezi

Rapoarte