calitate

Întreaga activitate desfășurată în UNEFS este coordonată de către Comisia pentru Asigurare a Calității și este pusă în practică de către Departamentul pentru Managementul Calității.

Comisia pentru Asigurare a Calității și-a propus drept obiectiv principal asigurarea excelenței în toate procesele educaționale, implementarea măsurilor cuprinse în planurile strategice și operaționale ale universității, imbunătățirea vizibilității publice a universității, dezvoltarea continuă a programelor de studiu, structurarea și restructurarea disciplinelor în concordanță cu cerințele de pe piața muncii, îmbunătățirea procesului instructiv-educativ centrat pe student, formarea noțiunilor teoretice și practice fundamentale necesării formării profesionale a studenților.

Structura

1.Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din UNEFS ( CEAC )

Președinte: Prof.univ.dr.Monica Stănescu

Membri:

Prof.univ.dr.Apostu Mihaela,

Prof.univ.dr.Manos Mihaela,

Conf.univ.dr.George Dina,

Conf.univ.dr.Petre Răzvan – reprezentant SUNEFS,

student Diana Dobrin

Membrii

2.Departamentul de Management al Calităţii din UNEFS ( DMC )

Director departament – Ec. Cristina Dumitru

Membri:

Prof.univ.dr. Marius Stoica,

Conf.univ.dr. Corina Predescu,

Conf. univ. dr.Cezar Hantău,

Prof.dr. Alin Păunescu(Consilier Centrul de Evaluare și Examinări/ MEN),

Prof.dr. Oprea Laurențiu (Inspector ISMB),

student doctorand. Pâslaru Vera,

student drd. Oana Baltag

Membrii

 

3.Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport:

Președinte: Prof.univ.dr.Moanță Alina

Membri:

Lect.univ.dr. Laurențiu Ticală,

Lect.univ.dr. Tudor Palade,

Asist.univ.dr Ana-Maria Mujea, 

student Alin Ghiță

A. Departamentul Sport şi Performanţă Motrică

 Președinte: Conf. univ. dr. Badea Dan

Membri:

Conf. univ. dr. Ionuț Corlaci, 

Lect. univ. dr. Constanța Mihăilă,

Asist.univ.dr. Ana-Maria Mujea

B. Departamentul Educaţie Fizică şi Sportivă

 Președinte: Conf. univ.dr. Gheorghe Grigore

Membri:

Prof.univ.dr. Joseph Hidi,

Lect.univ.dr. Daniel Murărețu,

Lect. univ. dr. Valentin Caracaș,

 

C. Departamentul DPPD

 Președinte: Conf. univ. dr. Ciolcă Corina

Membri:

Prof. univ. dr. Luciela Vasile,

Lect. univ.dr. Stoicescu Marius

E) Departament IFR

 Președinte: Prof. univ. dr. Ghiţescu Gabriel

Membri:

Lect. univ. dr. Ticală Laurenţiu, 

Asist.univ.dr. Toader Ștefan

 

Membrii

4.Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Facultăţii de Kinetoterapie

Președinte: Prof. univ. dr. Cordun Mariana

Membri:

Conf. univ. dr. Gherghel Carmen ,

Conf. univ. dr. Bratu Mircea ,

 Conf. univ. dr. Predescu Corina,

student Ana Teodora Benchea

 

 A) Departamentul Motricitate Specială și Recuperare Medicală

 Președinte: Prof. univ.dr.Buzescu Alexandru

Membri:

Conf. univ. dr. Popescu Anca Dana,

Conf. univ. dr. Ruxandra El Bsat,

Lect. univ. dr. Liviu Scurtu

 

Membrii

5.Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Şcolii Doctorale din UNEFS

Președinte: Prof.univ.dr.Teodorescu Silvia

Membri:

Prof.univ.dr. Stoica Marius,

student drd.Șerban Gabriel

 

Membrii

Documentele Calității

1. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport (UNEFS)
2. SENATUL UNEFS (SENAT)
3. Consiliul de administrație (CA)
4.  ETICĂ (ETIC)
5. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC)
6. Departamentul pentru managementul calității (DMC)
7. Studenți (STUD)
8. Școala doctorală (SCDR)
9. Facultăți (F)
10. Admitere (AD)
11. Departamentul pentru pregătirea pesonalului didactic (DPPD)
12. Departamentul învățământ cu frecvență redusă (DIFR)
13. Centrul de cercetări interdisciplinare ”Alexandru Partheniu” (CCI)
14. Departamentul de comunicare și relații externe (DCRE)
15. Centrul de formare și dezvoltare profesională (CFDP)
16. Centrul de consiliere și orientare în carieră (CCOC)
17. Centrul de voluntariat (CV)
18. Revista Discobolul (RDISC)
19. Editura Discobolul (EDISC)
20. Sistemul de control intern managerial (SCIM)
21. Secretariatul general (SG)
22. Departamentul FINANCIAR-CONTABIL (FC)
23. Serviciul organizre, reusrse umane și salarizare (SORUS)
24. Biblioteca UNEFS (BIBL)
25. Serviciul tehnic (TEH)
26. Protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor (PSI)
27. Departamentul administrative (ADM)
28. Oficiul juridic (OJ)
29. Biroul audit public intern (API)
30. Centrul de învățare și transfer de cunoștințe (CITC)
31. Centrul de învare și dezvoltare (CID)

Vezi documentele

Rapoarte

COMISIA de ETICĂ