Informații de interes public

Legislatie aplicabila

Conducere

Agenda conducerii:

Organizare

Organigramă:

Carieră

Programe și strategii proprii

Rapoarte și studii

Numele si prenumele persoanei responsabile de primirea solicitarilor în baza Legii nr. 544/2001

Conf. Univ. Dr. Rareș Stănescu, director Departament Comunicare și Relații Externe

E-mail: dcre@unefs.ro
Tel. +40/21 316 41 07 / int. 231

Formulare pentru reclamatii administrative (refuz la solicitare si neraspuns în termen legal)

Buget

  • Programul anual de achiziţii publice
  • Centralizatorul achiziţiilor publice cu evidenţierea execuţiei contractelor, în format deschis, pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 euro, cu o actualizare trimestrială
  • Contractele de achiziţii publice cu o valoare totală mai mare de 5.000 EUR, inclusiv anexele acestora

Anunțuri

Declarații de avere

Contact

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, BUCUREȘTI

Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sector 6,C.P. 060057 Bucureşti,România,
Telefon: +40/21 3164107, +40/21 3164108
Fax: + 40/21 3120400
E-mail: rector@unefs.ro, secretariat@unefs.ro

Program de funcționare: Luni-Vineri 8:00-20:00

Numele şi prenumele funcţionarilor publici responsabili pentru informațiile de interes public

  • Conf. Univ. Dr. Rareș Stănescu, director Departament Comunicare și Relații Externe; E-mail: dcre@unefs.ro; Tel. +40/21 316 41 07 / int. 231