facultăți și departamente

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Existenţa Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti desfăşurată de-a lungul a nouă decenii se confundă şi se împleteşte cu cea a Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, în structura căreia a fost din totdeauna.

În cei 90 ani de activitate neîntreruptă, la această facultate au studiat, s-au format ori şi-au desăvârşit pregătirea, mari sportivi, antrenori emeriţi, manageri şi oameni de afaceri de top din diverse domenii, oameni cu funcţii de răspundere, conducători de instituţii atât în domeniul nostru cât şi în cele în care activează, adevăraţi ambasadori ai României de azi - Ivan Pazaichin, Nadia Comăneci, Ion Ţiriac, Iolanda Balaş, Laura Badea, Dan Grecu, Octavian Bellu, Violeta Beclea Szekelly, Cristian Ţopescu, Marius Urzică, Ionuţ Lupescu, Mihai Constantinescu, Gabriela Szabo, Marian Drăgulescu.

Facultatea de Kinetoterapie

Încă de la înfiinţarea UNEFS în anul 1923, s-a oferit studenţilor alternativa calificării în recuperare medicală, prin parcurgerea specializării Cultură Fizică Medicală.

În anul 1992, din iniţiativa unui grup de lucru francez, care conducea proiectul „Kinetoterapia în România” şi în colaborare cu UMF „Carol Davila” – Bucureşti, planul de învăţământ al Specializării CFM din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din UNEFS se aliniază standardelor europene, specializarea este denumită Kinetoterapie, cu recunoaștere din partea Ministerului Sănătății, iar absolvenţii dobândesc calificarea de kinetoterapeuţi.

Școala Doctorală

Studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul al III-lea de studii universitare, în conformitate cu Procesul Bologna şi permit dobândirea nivelului 8 de calificare din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională

Misiunea CFDP este aceea de a asigura formarea iniţială şi continuă a specialiştilor la standarde europene pentru diferite ocupaţii din Educaţie fizică, sport şi kinetoterapie, precum şi asistenţă ştiinţifică şi metodologică pentru organizaţii şi specialişti care doresc să colaboreze cu UNEFS pe linia formării şi dezvoltării profesionale.

Departamentul de Comunicare și Relații Externe

Departamentul promovează relaţiile de colaborare între UNEFS şi instituţii de învăţământ superior de profil din ţară şi din străinătate, organisme şi organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale, care au ca obiect de activitate educaţia fizică, sportul, kinetoterapia sau alte activităţi conexe.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Oferă consultanță de specialitate tinerilor liceeni potențiali studenți ai universității noastre, studenților și absolvenților UNEFS în vederea construirii unei cariere de succes și găsirii și valorificării celor mai bune oportunități de pe piața muncii.

Centrul de Cercetări Interdisciplinare „DR. ALEXANDRU PARTHENIU”

De-a lungul timpului, colectivul interdisciplinar al CCI, şi-a adus contribuţia la dezvoltarea ştiinţei educaţiei fizice şi sportului prin cercetări fundamentale şi aplicative, prin diseminarea a numeroase lucrări ştiinţifice în publicaţii (articole/cărţi) naţionale/internaţionale de prestigiu şi numeroase proiecte de cercetare (granturi).

Parteneri UNEFS

Catalog UNEFS