Centrul de Cercetări Interdisciplinare

Prezentare

CENTRUL DE CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE (CCI) „Dr. Alexandru Partheniu”al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport (UNEFS)  în domeniul educaţiei fizice şi sportului a fost înfiinţat în anul 1968 prin Ordinul Ministrului nr. 867cu denumirea de "Colectiv de cercetare ştiinţifică în domeniul educaţiei fizice şi sportului".
     Din anul 1992 Centrul de Cercetări Interdisciplinare „Dr. Alexandru Partheniu” funcţionează în baza HG nr. 57 ca unitate academică de cercetare dezvoltare (fără personalitate juridică), fiind în subordinea Rectorului UNEFS şi având ca for ierarhic superior Ministerul Educaţiei Naţionale.
    De-a lungul timpului, colectivul interdisciplinar al CCI, şi-a adus contribuţia la dezvoltarea ştiinţei educaţiei fizice şi sportului prin cercetări fundamentale şi aplicative, prin diseminarea a numeroase lucrări ştiinţifice în publicaţii (articole/cărţi) naţionale/internaţionale de prestigiu şi numeroase proiecte de cercetare (granturi).
    De asemenea, CCI a contribuit la îmbunătăţirea/desfăşurarea procesului didactic al studenţilor/cadrelor didactice acordând consultanţă ştiinţifică, tehnologie de investigaţie, monitorizare în educaţie fizică şi sport.
    O contribuţie deosebită a avut-o şi prin acordarea asistenţei ştiinţifice în pregătirea sportivilor/specialiştilor  de înaltă performanţă pentru competiţiile de anvergură prin obiectivarea/dirijarea pregătirii sportive şi a feed-back-ului biologic informaţional.

Structura

Director CCI

Prof. Univ. Dr. Corina ȚIFREA

Inginer Automatizare

Virgil TEODORESCU

Asistent de cercetare științifică

Raluca Maria COSTACHE

Contact

Str. Constantin Noica, nr. 140, sector 6, Bucureşti,
Număr telefon: (40.21) 31.64.107, interior 213
Persoană de contact: Prof.univ.dr. Corina ŢIFREA
E-mail: cercetare@unefs.ro
Web: www.unefs.ro