SICO

 • Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
 • Schema de Granturi pentru Universități-N
 • Beneficiar: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București
 • Titlul subproiectului: Strategii de integrare în mediul universitar și profesional din 
 • Educație fizică și sport, prin consiliere și orientare (SICO)
 • Acord de grant nr. 36/SGU/NC/I din data de 27.10.2017

Obiective

Obiectivul general al proiectului:

Proiectul îşi propune să sprijine studenții din anul I, domeniul de licenţă Educaţie fizică şi sport, aflaţi în situaţie de risc de a abandona studiile, printr-un plan de măsuri educaţionale aferent programului de licență urmat, care să contribuie la dezvoltarea abilităţilor cognitive, emoţionale şi sociale ale acestora în vederea unei mai bune integrări universitare şi orientări profesionale.
 
 
Obiectivele specifice:

O1: Dezvoltarea abilităţilor de învăţare ale studenţilor din anul I din grupul țintă, prin asimilarea unor metode şi tehnici adecvate conţinutului specific care trebuie însuşit, astfel încât procentul de promovabilitate la disciplinele de studiu unde sunt întâmpinate dificultăţi să crească cu 3%.

O2: Dezvoltarea abilităţilor cognitive și socio-emoţionale care să le permită studenţilor o mai bună integrare socială şi profesională, astfel încât 50% dintre studenții din grupul țintă să obțină note peste 6.

O3: Promovarea universului ocupaţional din Educaţie fizică şi sport şi creşterea motivaţiei pentru învăţare, astfel încât participarea studenților din grupul țintă la activităţile de voluntariat să crească cu 5%.

O4: Informarea studenților în legătură cu importanța studiilor universitare pentru viitoarea carieră, în cadrul campaniilor educative ce vor fi organizate anual.

Echipa de proiect

Activități

 1.  Programe remediale, de îndrumare și sprijin
  1. Să înveți e simplu!
  2. Suport la discipline “grele” 
 2.  Programe de coaching și dezvoltare personală
  1. Lecţii de dezvoltare a abilităților cognitive prin antrenament vizuo-cognitiv
  2. Programul de dezvoltare personală Eu și ceilalți 
 3.  Programul Univers ocupațional în Educație fizică și sport
  1. Workshop Porţi deschise către carieră
  2. Workshop Cercetarea ştiinţifică – deschidere către noi orizonturi
  3. Vizită de studiu în unităţi de învăţământ şi sportive
  4. Programe de voluntariat 
 4. Profesioniști în Educație fizică și sport
  1. Focus Grupuri

Galerie foto