Centrul de Voluntariat

Componența Centrului de Voluntariat

Coordonator: Lect.univ.dr. Ana Maria Suruba Rusen

Membri: Tutorii de ani:

FEFS: Asist.univ.dr. Alexandra Predoiu, Asist.univ.dr. Ana Maria Mujea, Conf.univ.dr. Gabriela Dințică

               IFR: Lect.univ.dr. Laurențiu Ticală

               KT: Conf.univ.dr. Mircea Bratu, Conf.univ.dr. Ruxandra El-Bsat, Lect.univ.dr.       Adina Geambașu

Andi Adam - student