Departamentul de Comunicare si Relatii Externe

Prezentare

       Departamentul de Comunicare şi Relaţii Externe (DCRE) este o structură în cadrul Universității Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, subordonată Senatului, abilitată să contribuie la promovarea relaţiilor de colaborare între UNEFS şi instituţii de învăţământ superior de profil din ţară şi din străinătate, organisme şi organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale, care au ca obiect de activitate educaţia fizică, sportul, kinetoterapia sau alte activităţi conexe.

Misiune

 • Crearea şi aplicarea unei strategii moderne de comunicare, care să crească notorietatea UNEFS în plan intern şi extern.
 • Promovarea şi lansarea de parteneriate, proiecte pe teme de specialitate, relaţii de colaborare naţionale şi internaţionale, cu universităţi de profil, cu instituţii, organizaţii profesionale şi ştiinţifice, cu organizaţii nonguvernamentale reprezentative din ţară şi din străinătate.
 • Promovarea unui sistem de comunicare eficient, astfel încât oferta educaţională şi imaginea UNEFS să fie cât mai bine puse în valoare în întreg spaţiul academic.
 • Internaţionalizarea programelor de formare şi pregătire universitară oferite de UNEFS viitorilor specialişti în educaţie fizică, sport şi kinetoterapie.

Obiective

 • Împrospătarea imaginii UNEFS şi atragerea unui număr cât mai mare de studenţi prin promovarea ofertei educaţionale.
 • Revigorarea statutului şi a importanţei educaţiei fizice şi sportului la nivel global.
 • Organizarea de evenimente sportive, culturale şi ştiinţifice, prin care să se pună în valoare potenţialul instituţiei ca ofertă educaţională, calitate profesională, bază materială, organizare, cercetare ştiinţifică, etc.
 • Stabilirea de parteneriate şi colaborări cu unităţi din domeniul educaţiei fizice şi sportului şi din domenii conexe acestuia, din ţară şi din străinătate, prin care să se asigure creşterea nivelului de pregătire al studenţilor, precum şi al personalului didactic şi administrativ.

Direcţii de acţionare

 • Promovarea şi diseminarea în rândul studenţilor şi cadrelor didactice a programelor europene de educaţie şi formare profesională.
 • Mediatizarea ofertei educaţionale UNEFS.
 • Organizarea unui program de evenimente care să conducă la atragerea personalităţilor marcante din viaţa publică şi sportivă pentru a deveni „suporteri” sau „parteneri” ai UNEFS.
 • Informarea permanentă a mass media despre: evenimentele organizate în UNEFS, performanţele obţinute de studenţii UNEFS în plan universitar şi sportiv, performanţele obţinute de comunitatea academică.

Organigramă

COMPONENȚA DEPARTAMENTULUI DE COMUNICARE ȘI RELAȚII EXTERNE

Membrii: Conf. univ.dr. Rareș Stănescu  (Responsabil instituțional Erasmus), Conf.univ.dr. Manon Popescu, Lect.univ.dr. Dan Murărețu, Lect.univ.dr. Laurențiu Ticală, Lect.univ.dr. Marius Stoicescu, Asist.univ.dr. Ana Maria Mujea, Asist.univ.dr. Ana Maria Gavojdea, Asist.univ.dr. Oana Ionescu Stoian, Asist.univ.dr. Mihaela Zahiu, Asist.univ.dr. Ștefan Toader

 

Contact

Adresa: Str. Constantin Noica, nr. 140,
sector 6, C.P.060057, Bucureşti,
Telefon: + 40/21 3164107 / int. 231
Fax: + 40/21 3120400,
E-mail: 
dcre@unefs.ro
Internet: www.unefs.ro