Facultatea de Educație Fizică și Sport

Mesajul Decanului

Bun venit tuturor în spațiul universitar al Facultății de Educație Fizică și Sport bazat pe tradiția de aproape 95 de ani, fondată prin competență, profesionalism și succes.

Ce putem spune că suntem noi, Facultatea de Educație Fizică și Sport?

Cu certitudine suntem parte din structura primei instituţii de învăţământ superior pentru pregătirea profesorilor de educaţie fizică din România, ”motorul” învățământului de profil din România.

Studenţii îşi desfăşoară activitatea didactică în baza planurilor de studii pentru programele de licență și master, originale prin structură cât și prin conţinutul curriculei, care permite specializarea aprofundată într-un anumit domeniu profesional. Oferim posibilitatea în cadrul Universității de continuare a studiilor la nivel doctoral în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice.

La UNEFS veti avea parte de ajutorul profesorilor, de un spirit concurențial, de fair-play, de recunoașterea meritelor. Corpul profesoral, bine pregătit și dedicat, format în cea mai mare parte din absolvenți ai Universității noastre, vă invită la cursuri interesante, seminarii și lucrări practice care vă vor bucura și solicita deopotrivă.

Îți stă la dispoziție o bază materială care corespunde celor mai înalte cerințe ale educației: săli de cursuri, seminarii, laboratoare, bibliotecă și săli de lectură, un vast fond de carte de specialitate românească și străină, 2 cămine studențești, terenuri de sport, bază didactică pentru sporturi montane în munții Parâng, bază didactică pentru sporturi nautice la Eforie Nord, toate utilate cu echipamente moderne, adecvate unei instruiri de nivel european.

Suntem prezenți în spațiul universitar prin participări la simpozioane și conferințe științifice naționale și internaționale, la târguri educaționale, la târguri de carte, organizam anual Congresul International de Educatie Fizica, Sport si Kinetoterapie, edităm revista Discobolul si cărți prin editura proprie, participăm cu studenții și echipele reprezentative la campionatele universitare, de cele mai multe ori cu cu succes, dar participăm și la alte evenimente sportive și culturale. Formăm specialiști ai domeniului, profesori de educație fizică și sport, antrenori, manageri, persoane cu deosebită responsabilitate în societate.

Puteți beneficia, în baza acordurilor bilaterale încheiate de către Facultatea de Educație Fizică și Sport de oportunitati de formare prin mobilități externe în cadrul programului Erasmus, de experiența specialiștilor din unitățile din domeniul învățământului și sportului în care studenții își desăvârșesc instruirea în cadrul stagiilor de practică aferente disciplinelor cuprinse în planul de învățământ pentru ciclul licență și master.

Vă cerem sprijinul în continuare de a face din facultate un mediu mai bun deopotrivă pentru studenți și profesori. Nu uitați să vă distrați, să vă bucurați de anii de studenție care oricât am vrea nu se mai întorc.

Sperăm că veți fi bucuroși și fericiți la finalul studiilor și vă veți alătura zecilor de mii de absolvenți ai UNEFS care își unesc glasurile și strigă cu mândrie...

UNEFS URA, URA, URA!

Prof. univ. dr. Alina Daniela Moanță

Prezentarea Facultății de Educație Fizică și Sport

TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR

Existenţa Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti desfăşurată de-a lungul a nouă decenii se confundă şi se împleteşte cu cea a Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, în structura căreia a fost din totdeauna.
Importanţa educaţiei fizice pentru pregătirea militarilor mai ales, dar şi a civililor a determinat crearea „Casei Culturii Poporului”, în 1921, sub patronajul prinţului Carol. Prin aceasta se prevedea desfăşurarea activităţii de Educaţie Fizică atât la oraşe cât şi la sate.

Popularizarea problematicii activităţii de Educaţie Fizică şi Sport s-a realizat prin revista „Izvor de energie”, înfiinţată în 1921.

Necesităţile de organizare, coordonare, conducere şi pregătire a specialiştilor, au determinat înfiinţarea în 1922 a Oficiului Naţional de Educaţie Fizică în cadrul căruia a luat fiinţă Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport.

Pentru înfiinţarea instituţiilor mai sus amintite, generalul Virgil Bădulescu a obţinut sprijinul familiei regale ( în frunte cu Ferdinand I ), a lui Dimitrie Gusti – directorul Casei Culturii Poporului şi a profesorului Vasile Pîrvan.

Proiectul de lege pentru Educaţia Fizică, elaborat de către generalul Virgil Bădulescu şi câţiva colaboratori apropiaţi acestuia, a fost aprobat de Senat în 1923 şi apoi promulgat de regele Ferdinand I, deşi activitatea începuse încă din 1922.

După înfiinţare Institutul Naţional de Educaţie Fizică primeşte sprijin din partea Ministerului de Răsboi (spaţii, terenuri şi bani), Ministerului Instrucţiunii Publice, precum şi a unor facultăţi bucureştene.

Pentru începerea activităţii Institutului Naţional de Educaţie Fizică s-a constituit un corp profesoral, din oameni de elită români şi invitaţi din Suedia, Germania, SUA, Franţa, Japonia, asigurându-se astfel o pregătire la nivel internaţional. Dintre aceştia amintim: prof. dr. Francisc Rainer, dr. Gr. T. Popa, dr. Horia Dumitrescu, prof.dr. N. Paulescu, col. dr. C. Mihăilescu, prof.dr. D. Mezincescu, conf. Dr. Radu Olinescu, col dr. I. Lascăr, prof.univ. C-tin Rădulescu - Motru, conf. Nae Ionescu, conf. Gh. Zapan, Mircea Eliade, academicianul Octav Onicescu, savantul C. Kiriţescu.

Prima promoţie de profesori de Educaţie Fizică a absolvit în 1926, iar din cadrul ei, o serie de absolvenţi aveau să devină personalităţi de referinţă în domeniu; îi amintim aici pe: C. Petre Lazăr, C. A. Botez, Virgil Roşală, Iacob Mihăilă, dr. Adrian Ionescu, dr. Traian Dumitrescu, dr. Florin Ulmeanu.

Apoi, de-a lungul timpului, în cei 90 ani de activitate neîntreruptă, au studiat, s-au format ori şi-au desăvârşit pregătirea, mari sportivi, antrenori emeriţi, manageri şi oameni de afaceri de top din diverse domenii, oameni cu funcţii de răspundere, conducători de instituţii atât în domeniul nostru cât şi în cele în care activează, adevăraţi ambasadori ai României de azi. Amintim acum doar pe câţiva dintre aceştia, cu speranţa de a nu supăra pe nimeni: Ivan Pazaichin, Nadia Comăneci, Ion Ţiriac, Iolanda Balaş, Laura Badea, Dan Grecu, Octavian Bellu, Violeta Beclea Szekelly, Cristian Ţopescu, Marius Urzică, Ionuţ Lupescu, Mihai Constantinescu, Gabriela Szabo, Marian Drăgulescu.

De-a lungul timpului Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport cunoaşte ascensiuni şi retrogradări, determinate de situaţia economică şi politică din ţară. Pornind de la început cu două secţii, civilă (4 ani) pentru pregătirea profesorilor de toate gradele şi militară (1 an) pentru formarea ofiţerilor instructori pentru predarea Educaţiei Fizice, în cadrul Institutului Naţional de Educaţie Fizică se realizează specializări în diferite discipline practice, se organizează doctorat şi un Institut de Cercetare ştiinţifică pentru acest domeniu. O lungă perioadă de timp o parte dintre acestea au fost pe nedrept întrerupte. La pierderile în planul programelor de studii şi a duratelor lor (din 1975 facultatea devine de 3 ani) s-au adăugat şi cele provocate de pierderea sediului central, din Dealul Spirii , a stadionului (dat în folosinţă în 1926 şi modernizat continuu pe parcursul timpului), a bazei didactice de la Eforie-Nord şi schimbarea repetată a numelui.

După evenimentele din decembrie 1989, Institutul de Educaţie Fizică şi Sport revine la durata de 4 ani, redobândeşte titlul academic şi poziţia din trecut, regăsindu-se în prezent sub denumirea de „Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport”, cu sediul central în Bucureşti, strada Constantin Noica, nr. 140, sector 6.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este structură componentă a acestei instituţii de învăţământ superior şi dispune de locaţii proprii pentru desfăşurarea activităţilor didactice, de pregătire, de refacere şi relaxare, atât în cadrul sediului central, la Stadionul UNEFS (fost Rocar), din Bucureşti, cât şi în bazele didactice de la Eforie-Nord, Techirghiol şi munţii Parâng.

În perioada care a urmat revoluţiei române s-au făcut eforturile necesare pentru menţinerea poziţiei de structură etalon în domeniu, în condiţiile intensificării concurenţei între instituţii. Schimbările au vizat îndeosebi: oferta educaţională, specializările, formele de studii, planurile de învăţământ, programele analitice, calitatea predării-învăţării, baza materială proprie, cadrele didactice, cercetarea ştiinţifică de înalt nivel, deschiderea spre lumea academică europeană şi numai, prin colaborări, schimburi ştiinţifice şi culturale, proiecte comune.

Principiile Procesului de la Bologna, care se rezumă la: asigurarea dezvoltării durabile a Europei în baza cunoaşterii şi cercetării, structurarea studiilor universitare în trei cicluri – licenţă, masterat, doctorat, asigurarea calităţii studiilor universitare, mobilitatea academică, transparenţa, recunoaşterea calificărilor şi documentelor de studii, aplicarea creditelor transferabile (ECTS), au fost puse la baza strategiei de dezvoltare a Facultății de Educație Fizică și Sport.

Strategia FEFS este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate, şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitatea socială, economică şi culturală.

Avându-se în vedere tendinţele apărute în învăţământul românesc şi cerinţele asigurării unei pregătiri profesionale complexe, la toate nivelele, au fost redefinite misiunea şi obiectivele Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS), în concordanță cu misiunea UNEFS și Strategia naţională de dezvoltare a României pe termen mediu și lung, dată de agenda 2020 și are ca scop realizarea unui sistem educațional modern și eficient care să contribuie la progresul societății românești.

MISIUNE

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, structură a Universității Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, reprezintă cadrul instituţional care îşi defineşte misiunea prin:

 • Asigurarea transferului de informaţie specializată, de stimulare şi creaţie în domeniul performanței sportive în educaţie fizică, sport şi motricitate umană.
 • Tezaurizarea, generalizarea și lărgirea experienţei acumulate de-a lungul timpului în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului (EFS);
 • Menţinerea statutului Educaţiei fizice şi a Sportului ca o componentă importantă a întregului sistem de educaţie;
 • Asumarea responsabilităţii de for de consultanţă şi asistenţă ştiinţifică în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului;
 • Dezvoltarea cercetării ştiinţifice prin asigurarea înnoirii fondului de date ştiinţifice pentru suportul necesar cunoaşterii aprofundate, dezvoltării şi evoluţiei atât a domeniului cât şi a omului în general. Misiunea ştiinţifică presupune promovarea cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniu, a studiilor şi proiectelor interdisciplinare asimilate cercetării ştiinţifice, racordat cu tematica proiectelor naționale de cercetare;
 • Dezvoltarea ştiinţei Educaţiei Fizice şi Sportului, prin activități de cercetare în domeniul educației fizice și sportului, abordarea unor domenii de cercetare cu implicații în sănătatea populației;
 • Constituirea educației și formării în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului în contextul unui cadru strategic care sa cuprindă sistemele de educație și formare ca un întreg, în perspective învățării de-a lungul vieții;
 • Adoptarea unui design instrucţional racordat la concepţia europeană privind educaţia şi calitatea acesteia în scopul asigurării împlinirii pe plan personal, social și profesional al cursanților;
 • Formarea iniţială şi perfecţionarea specialiștilor din Educaţie Fizică şi Sport pentru a face față în sistemul de învățământ, sport de performanță, management sportiv precum și în activități de timp liber, activităţi fizice şi sport adaptat;
 • Lărgirea ariei de preocupări a tinerilor pentru formarea şi perfecţionarea proprie, precum şi modelarea de personalităţi puternice ;
 • Promovarea la nivel național și internațional a valorilor educației fizice și sportului;
 • Asigurarea prosperității economice durabile și a capacității de integrare profesională, promovarea valorilor democratice, a coeziunii sociale, a cetățeniei active și a dialogului intercultural.

OBIECTIVE

 • Modernizarea ofertelor de studii şi promovarea unui sistem de învăţământ modern, racordat la necesităţile societăţii româneşti, ca membră a Uniunii Europene;
 • Lărgirea ariei educaţionale şi implementarea unor programe în concordanţă cu solicitările de pe piaţa muncii și a Cadrului European al calificărilor;
 • Identificarea de noi meserii specifice domeniului şi abilitarea forţei de muncă pentru astfel de meserii;
 • Promovarea învățării în rândul adulților, creșterea calității sistemelor de orientare prin dezvoltarea unor noi forme de învățare și prin utilizarea unor noi tehnologii de predare și învățare;
 • Abilitarea resurselor umane cu înaltă calificare în direcţii care vizează educaţia fizică și sportul de performanţă, prin contribuţia substanţială a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport;
 • Dezvoltarea și diversificarea cercetării fundamentale, aplicative și interdisciplinare din domeniul educației fizice și sportului pe plan național și internațional prin inițierea și participarea la realizarea de proiecte științifice naționale și internaționale;
 • Lărgirea câmpului cunoaşterii ştiinţifice cu cele mai avansate metode şi metodologii în educaţie fizică şi sport de performanţă;
 • Cooperarea cu alte universități în scopul dezvoltării profesionale și al cercetării științifice, prin extinderea graduală a mobilității studenților și profesorilor;
 • Îmbunătățirea sistemelor de asigurare a calității și dezvoltarea cadrului general al aplicării critice și dezvoltatoare a acestora;
 • Promovarea dobândirii unor competențe transversale.

Îndeplinirea acestor obiective va fi posibilă prin continuarea actiunilor de diversificarea ofertei educaţionale şi elaborarea Planurilor de Învăţământ în conformitate cu cerinţele Procesului Bologna şi exigenţele de calitate ale ARACIS, înnoirea corpului profesoral şi asigurarea disciplinelor cu titulari, furnizarea materialului bibliografic diversificat, optimizarea predării și însușirea cunoștințelor profesional - științifice centrate pe student, organizarea studiilor pe cele trei cicluri ale sistemului „LMD” (licenţă, masterat, doctorat), reacreditarea şi dezvoltarea noilor specializări şi programe de masterat (evaluare periodică) și înființarea unor noi specializări.

Oferta de studii

Ciclul I – studii universitare de licenţă (durata: 3 ani – 180 credite), cu programele de studii acreditate / autorizate provizoriu:

 • Educaţie fizică şi sportivă – învățământ cu frecvență - program acreditat;

  • Plan de învățământ Anul I (începând cu anul universitar 2018-2019)
  • Plan de învățământ Anul I
  • Plan de învățământ Anul II (începând cu anul universitar 2018-2019)
  • Plan de învățământ Anul II
  • Plan de învățământ Anul III (începând cu anul universitar 2018-2019)
  • Plan de învățământ Anul III
 • Educaţie fizică şi sportivă – în limba franceză, învățământ cu frecvență – program acreditat;

  • Plan de învățământ Anul I (începând cu anul universitar 2018-2019)
  • Plan de învățământ Anul I
  • Plan de învățământ Anul II (începând cu anul universitar 2018-2019)
  • Plan de învățământ Anul II
  • Plan de învățământ Anul III (începând cu anul universitar 2018-2019)
  • Plan de învățământ Anul III
 • Sport şi performanţă motrică – învățământ cu frecvență - program acreditat;

 • Sport și performanță motrică – învățământ cu frecvență redusă – program acreditat;

 • Sport şi performanţă motrică – în limba engleză, învățământ cu frecvență – program acreditat provizoriu;
 • Management în sport – învățământ cu frecvență - program acreditat provizoriu;

Numărul de credite de studiu este acelaşi pentru formele de învăţământ cu frecvență și cu frecvenţă redusă.

Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării profesiilor conform competențelor și drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite și a Registrului Național al Calificărilor, în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă.

La finalizarea acestui ciclu, după susţinerea examenului de licenţă, diploma obţinută în domeniul Educaţie fizică şi sport atestă atât cunoştinţele şi competenţele generale, cât şi specializarea obţinută.

Ciclul II – studii universitare de masterat (durata: 2 ani – 120 credite – învățământ cu frecvență), în cadrul cărora se poate parcurge unul dintre următoarele programe acreditate:

Studenţii îşi desfăşoară activitatea didactică în baza planurilor de studii, originale atât prin formularea domeniului de specializare, cât şi prin conţinuturile curriculei ce permit specializarea aprofundată într-un anumit domeniu profesional.

La finalizarea acestui ciclu, după susţinerea examenului de disertaţie, cunoştinţele generale şi de specialitate, precum şi competenţele generale şi de specialitate, sunt confirmate prin obţinerea diplomei de „Master” în programul studiat.

Studii postuniversitare (durata: 1 an – învățământ cu frecvență), cu programele de studii de formare şi dezvoltare profesională continuă:

Conținutul programului este astfel structurat încât să corespundă standardelor ocupaționale, corespunzătoare ocupațiilor cuprinse în COR. Numărul de credite este diferit în funcție de conținutul programului.

Contact

Program de lucru - Secretariat

LUNI: 09:00 – 12:00
MARŢI: 12:30 – 15:30
MIERCURI: 09:00 – 12:00
JOI: 15:00 - 18:00
VINERI nu se lucrează cu publicul

 • Cerinţe secretariat: Dosar personal care cuprinde, obligatoriu, pe lângă actele depuse pentru admitere, Diploma de Bacalaureat , în original; Fişa de înscriere pentru fiecare an de studii; Dovada plăţii taxei de înmatriculare (pentru anul I).
 • Documente eliberate studenţilor: Carnet de student; Legitimaţie de transport; Carnet reducere CFR; Adeverinţă de student (la cerere).

 

Program de lucru - Casieria UNEFS

LUNI, MARȚI, MIERCURI, VINERI:

8:00 - 11:30 program cu publicul

11:30 - 13:00 program Bancă

13:00 - 16:30 program cu publicul

JOI:

10:00 - 11:30 program cu publicul

11:30 - 13:00 program Bancă

13:00 - 18:30 program cu publicul

SECRETARIAT UNEFS

Secretar Şef  U.N.E.F.S.: Ing. SILVIEA CONSTANTINESCU
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int 203 
e-mail: secretariat@unefs.ro 

Secretariat FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Secretar Decanat: GEORGETA ŢONE
Centrală U.N.E.F.S.: + 40/21 3164107 / int. 232 
Fax : + 40/21 3120400 
e-mail: decanatefs@unefs.ro

Secretariat FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Secretar Şef  FEFS: MONICA NIȚĂ
Centrală U.N.E.F.S. : + 40/21 3164107 / int 233 

Secretar Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic:

Ec. GEORGETA SILIŞTEANU
Centrală U.N.E.F.S. : + 40/21 3164107 / int 233

Conducerea Facultății de Educație Fizică și Sport

Consiliul Facultății

 • Prof. Univ. Dr. Alina Daniela MOANȚĂ - Decan
 • Prof. Univ. Dr. Doina CROITORU - Director Departament. Sport și Performanță Motrică
 • Prof. Univ. Dr. Mihaela MANOS - Director Departament Educație Fizică și Sport
 • Prof. Univ. Dr. Gabriel Iulian GHIȚESCU - Director Învățământ cu Frecvență Redusă
 • Conf. Univ. Dr. Corina CIOLCĂ - Director Departament Pregătirea Personalului Didactic
 • Prof. Univ. Dr. Jozsef HIDI
 • Conf. Univ. Dr. Grigore GHEORGHE
 • Lect. Univ. Dr. Marius STOICESCU
 • Georgian Mihai SOARE - rep. studenți Ciclul 1
 • Emanuela Florintina Călin-Sârba - rep. studenți Ciclul 1
 • Maria Mădălina Găitănaru - rep. studenți Cilcul 2

Structura Facultății de Educație Fizică și Sport

Componența departamentului

Educație Fizică și Sportivă

Componența departamentului

Sport și Performanță Motrică

Componența departamentului

Învățământ cu Frecvență Redusă

Componența departamentului

Pregătirea Personalului Didactic

Parteneriate

 

Rolul UNEFS în proiect

Implicarea UNEFS în acest proiect, prin parteneriatul stabilit, susţine implementarea instituţională a Studiului de monitorizare a inserției pe piaţa muncii a absolvenţilor (promoţiile 2005 şi 2009). Valorizarea relaţiei pe care UNEFS o are cu generaţiile de specialişti pe care le-a format de-a lungul anilor, este reflectată prin implicarea în acest proiect.
Ca urmare, parteneriatul realizat prin participarea la acest proiect va reconfirma dorinţa permanentă a instituţiei noastre de a menţine legatura cu absolvenţii ei şi, în egală măsură, va consolida parteneriatul cu celelalte instituţii academice.

În concordanţă cu activităţile proiectului, UNEFS Bucureşti va proceda la:

 • Proiectarea chestionarului la nivel national şi a unor instrumente de lucru specifice la nivel instituţional;
 • Realizarea unei baze de date cu absolvenţii, la nivel de universitate, precum si contactarea absolvenţilor promoţiilor 2004-2005 şi 2008-2009 în vederea actualizării datelor de contact (adresă, telefon, e-mail);
 • Aplicarea chestionarului la nivel instituţional;
 • Centralizarea rezultatelor la nivel national;
 • Informarea, comunicarea şi promovarea proiectului şi a rezultatelor acestuia decidenţilor, comunităţii academice şi societăţii civile.

Ce urmăreşte UNEFS prin implicarea în proiectul "Absolvenţii şi Piaţa Muncii"

 • Implementarea unui cadru instituţional pentru analiza inserţiei pe piaţa muncii din România sau din alte ţări a foştilor şi noilor absolvenţi ai UNEFS;
 • Corelarea bazelor de date existente la nivelul celor două facultăţi ale UNEFS în vederea constituirii unei baze unice pentru prelucrări statistice specifice;
 • Efectuarea de analize comparative după generaţiile 2005-2009 şi diseminarea rezultatelor la toate nivelele de interes academic în vederea ajustărilor necesare activităţilor didactice corelate strict cu cerinţele de pe piaţa muncii;
 • Oferirea de sugestii şi recomandări viitorilor absolvenţi prin prezentarea publică a rezultatelor în vederea unei bune adaptări a acestora la cerinţele pieţei muncii prin diseminarea experienţelor deja acumulate ale celor care vor răspunde la chestionarele cercetării;
 • Creşterea capacităţii de colaborare intra-organizaţională în cadrul UNEFS între diferitele departamente ce pot fi implicate într-o cercetare de asemenea anvergură: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), secretariatele facultăţilor, Departamentul de COmunicare şi Relaţii Externe (DCRE), Centrul de Orientare şi Consiliere pentru Cariera Profesională (CCOCP);
 • Continuarea monitorizării absolvenţilor şi după încheierea proiectului plecând de la infrastructura deja consolidată şi coroborarea acestor activităţi cu rapoarte primite de la alte instituţii care pot oferi date concrete din piaţa muncii (inspectorate şcolare, Agenţia Naţională pentru Sport, organizatori de târguri de job-uri, administratori de site-uri on-line specializate în recrutare etc.)

Echipa instituţională

 • Conf. univ. dr. Sorin ŞERBĂNOIU (Decan EFS) – coordonator instituţional, Telefon: +40 (21) 3164107, int. 211, E-mail: decanatefs@unefs.ro
 • Prof. univ. dr. Antoaneta CREŢU – expert instituţional, Telefon: +40 (21) 3164107, int. 228, E-mail: decanatkt@unefs.ro

CONTACT

 • Gabriela CAŢA – asistent instituţional, Telefon: +40 (21) 3164107, int.232; E-mail: catza_gabriela@yahoo.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

COLABORĂRI EXTERNE – ERASMUS

DANEMARCA
VIA UNIVERSITY COLLEGE, VYBORG
VIA UNIVERSITY COLLEGE, RISSKOV

SPANIA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE, ALICANTE
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE, ELCHE
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, MADRID

ITALIA
UNIVERSITA DEGLI STUDI TORINO, TORINO

FRANŢA
UNIVERSITE DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS, NICE
UNIVERSITE D’ARTOIS, ARRAS
UNIVERSITE BLAISE PASCAL, CLERMOD FERRAND

GRECIA
UNIVERSITY OF THESSALY, VOLO

TURCIA
ADNAN MENDERES UNIVERSITY, AYDIN
MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, MUGLA
CELAL BAYAL UNIVERSITY, MANISA
KARADENIZ TECHINCAL UNIVERSITY, TRABZOBN
GAZI UNIVERSITY, ANKARA

PORTUGALIA
UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES, VILA REAL

BELGIA
HAUTE ECOLE PROVIONCIALE DE HAINAUT, CONDORCET, MONS

COLABORĂRI EXTERNE