Facultatea de Kinetoterapie

Mesajul Decanului

Motto: Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructele educaţiei sunt dulci! - Aristotel

Facultatea de Kinetoterapie din cadrul UNEFS București este singura facultate de profil din România. În alte centre universitare din ţară programele de studii în domeniul de licenţă Kinetoterapie se desfăşoară în cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport sau în cadrul unor departamente.

În curând, Facultatea de Kinetoterapie va împlini 15 ani de existenţă, iar faptul că în toţi aceşti ani a rămas unică în spectrul universitar din România, este dovada calităţii pregătirii specialiştilor în recuperare medicală.

Alături de partenera ei, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Kinetoterapie încearcă să consolideze prestigiul naţional şi internaţional al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, instituţie de învăţământ superior care va împlini în luna iunie 95 de ani de existenţă.

Oferim tinerilor dornici de cunoaștere și educație programe de studiu compatibile cu cele ale Uniunii Europene, eșalonate pe cele trei cicluri universitare (licență, masterat, doctorat), posibilitate existentă în puține unități de profil din țară.

Activităţile didactice se desfăşoară sub atenta îndrumare a unui corp profesoral valoros, care asigură - prin cunoștințele și experiența acumulată și prin metode moderne de predare - pregătirea temeinică a viitorilor specialiști, tot mai competitivi și mai solicitați pe piața muncii, atât la nivel național, cât și internațional. De asemenea, dispunem de o infrastructură modernă, cu amfiteatre și laboratoare dotate la nivel european, cu spații de cazare și o bază sportivă generoasă.

Studenţii noştri au posibilitatea să se documenteze în sălile de lectură ale Bibliotecii Universităţii, care deţine un patrimoniu documentar valoros ce include cărţi, manuale, cursuri, publicaţii de specialitate româneşti şi străine, din domeniul educaţiei fizice, medicinei, psihologiei, pedagogiei, sociologiei, managementului etc.
Încurajăm deopotrivă tinerii studioși şi sportivii de performanţă, cărora le acordăm burse de studiu, de performanță științifică sau sportivă. De asemenea, le oferim posibilitatea unor mobilități externe prin parteneriatele încheiate cu universități prestigioase din Europa. Așadar, draagi tineri, vă asigurăm toate condițiile necesare pentru a continua tradiția de promovare a valorilor într-un cadru academic de excepție.

Vă așteptăm cu drag să deveniți studenții noștri și să
vă împliniți visele profesionale împreună cu noi!

Prof.univ. dr. Mariana Cordun