Școala Doctorală

Conducători de doctorat

 1. Prof.univ.dr.h.c. VIOREL COJOCARU
 2. Prof.univ.dr. MARIANA CORDUN
 3. Prof.univ.dr. VASILICA GRIGORE
 4. Prof.univ.dr. SABINA MACOVEI
 5. Prof.univ.dr. GHEORGHE MARINESCU
 6. Prof.univ.dr. IOAN NEGULESCU
 7. Prof.univ.dr. MARIAN NICULESCU
 8. Prof.univ.dr. DORINA ORŢĂNESCU
 9. Prof.univ.dr.GLORIA RAŢĂ
 10. Prof.univ.dr. SILVIA VIOLETA TEODORESCU
 11. Prof.univ.dr. ŞTEFAN TUDOS
 12. Prof.univ.dr. CORINA ŢIFREA
 13. Prof.univ.dr. Neamțu Mircea

Anunțuri

Cursul de formare continuă „READY TO BE PUBLISHED”

Cursul este destinat studenților din cadrul programelor de doctorat și master, tinerilor cercetători și tuturor celor interesați de procesul de elaborare a unui articol științific. Activitatea va dura 6 ore și va presupune participarea la prelegeri și la o serie de aplicații care să sublinieze caracterul metodico-aplicativ al demersului. Cursul se va desfășura între orele […]

Susținere Teză de Doctorat ISPAS ANDREI MARIUS

în data de 21.02.2019, orele 10 00 în Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta UNEFS, va avea loc susţinerea publică a tezei de DOCTORAT cu titlul OPTIMIZAREA CONDIȚIEI FIZICE A POPULAȚIEI ADULTE PRIN FOLOSIREA PROGRAMELOR PE APARATURA PILATES Autor: drd. ISPAS ANDREI MARIUS Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Macovei Sabina Un exemplar al tezei de doctorat a fost depus la Biblioteca UNEFS […]

Susținere Teză de Doctorat ANDRADA MARIA POPA (BULZ)

în data de 17.01.2019, orele 12 00 în Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta UNEFS, va avea loc susţinerea publică a tezei de DOCTORAT cu titlul STRATEGII DE OPTIMIZARE A NIVELULUI CAPACITAȚILOR COORDINATIVE ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ DIN GIMNAZIU Autor: drd. POPA (BULZ) ANDRADA MARIA Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. MARCU VASILE Un exemplar al tezei de doctorat a fost depus […]

vezi mai multe...

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT MATERII ŞI CREDITE

Materii obligatorii

Credite

Evaluare

   Kinantropologie

5

E

   Fizio-psiho-pedagogia învăţării motrice

5

E

   Metodologia cercetării ştiinţifice în

5

E

     

Materii optionale

   

   Pachet 1

   

   Fundamentele ştiinţifice ale antrenamentului sportiv şi competiţiei

5

E

   Fundamentele ştiinţifice ale capacităţii de performanţă

5

E

   Biomecanica analitică

5

E

   Paradigme contemporane în educația fizică

5

E

   Pachet 2

   

   Bioenergetică şi ergometrie

5

E

   Predicţia în sport

5

E

   Ergogeneza şi oboseala în sport

5

E

   Educarea capacităţii motrice coordinative

5

E

   Educația fizică- abordări în context curricular și extracurricular

5

E

   Pachet 3

   

   Managementul structurilor şi evenimentelor sportive

5

E

   Managementul activităţilor motrice

5

E

   Marketingul pieţei sportive

5

E

   Drept şi legislaţie în sport şi Educaţie fizică

5

E

   Pachet 4

   

   Optimizarea capacităţii de performanţă

5

E

   Reeducarea capacităţii motrice coordinative

5

E

   Kinetoprofilaxie şi kinetoterapie

5

E

   Recuperare neuro- motrică

5

E

   Refacerea in activităţile sportive

5

E

   Pachet 5

   

   Comunicare în şi prin sport

5

E

   Socializare şi integrare socială prin sport şi activităţi motrice

5

E

   Integrare socială prin activităţi motrice şi sport adaptat

5

E

   Pachet 6

   

   Olimpism modern – concept

5

E

   Universalism şi fair-plaz în sportul contemporan

5

E

   Strategii de educație olimpică

5

E

COMPONENŢA CONSILIULUI ŞCOLII DOCTORALE

 • Prof. univ. dr. MARINESCU GHEORGHE DIRECTOR MEMBRU
 • Prof. univ. dr. MACOVEI SABINA MEMBRU 
 • Prof.univ.dr.  TEODORESCU SILVIA MEMBRU
 • Academician dr. PLATONOV VLADIMIR MEMBRU
 • Prof.univ.dr. MANOLAKI VEACESLAV MEMBRU
 • Doctorand NECULA DANA MEMBRU
 • Doctorand MUJEA ANA MARIA MEMBRU

COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI ȘCOALA DOCTORALĂ

 • Marinescu Gheorghe Director Departament Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Cojocaru Viorel Profesor univ. dr. h.c. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Cordun Mariana Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Grigore Vasilica Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Macovei Sabina Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Negulescu Ioan Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Teodorescu Silvia Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport
 • Ţifrea Corina Profesor univ. Doctor în educaţie fizică şi sport