contracte studii

Facultatea de Educație Fizică și Sport

CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

PROGRAMUL DE STUDII EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ, CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

ANUL I

ANUL II 

ANUL III

ANUL III SUPLIMENTAR

PROGRAMUL DE STUDII EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ, CU PREDARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ

ANUL I

ANUL II

ANUL III

ANUL III SUPLIMENTAR

 • Fișă de înscriere – anul III Suplimentar EFS   (1 exemplar)
 • Contract anual de studii – anul III Suplimentar, EFS  (print față/verso, 2 exemplare)
 • Anexa 1 – Cerere discipline opționale și facultative – anul III Suplimentar EFS  (1 exemplar)
 • Anexa 2 – Declarație student UNEFS (1 exemplar)
 • Anexa 3 – Declarație activitate în baza didactică Parâng  (1 exemplar)
 • Anexa 4 – Declarație activitate în baza didactică Eforie (1 exemplar)
 • Act adițional la contractul de studii universitare de licență (print față/verso, 2 exemplare)

PROGRAMUL DE STUDII SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

ANUL I

ANUL II

ANUL III

ANUL III SUPLIMENTAR

PROGRAMUL DE STUDII SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

ANUL I

ANUL II

ANUL III

ANUL III SUPLIMENTAR

PROGRAMUL DE STUDII SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ, CU PREDARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

ANUL I

 • Contract studii universitare de licență – program SPM-ENG  (print față/verso, 2 exemplare)
 • Act adițional la contractul de studii universitare de licență (print față/verso, 2 exemplare)
 • Fișă de înscriere – anul I SPM-ENG  (1 exemplar)
 • Contract anual de studii – anul I, SPM-ENG  (print față/verso, 2 exemplare)
 • Anexa 1 – Cerere discipline opționale și facultative – anul I SPM-ENG  (1 exemplar)
 • Anexa 2 – Declarație student UNEFS (1 exemplar)
 • Anexa 3 – Declarație activitate în baza didactică Parâng  (1 exemplar)
 • Anexa 4 – Declarație activitate în baza didactică Eforie (1 exemplar)

PROGRAMUL DE STUDII MANAGEMENT ÎN SPORT, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

ANUL I

ANUL II

ANUL III

CICLUL II – STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

PROGRAMUL DE STUDII PERFORMANȚĂ ÎN SPORT

ANUL I

ANUL II

PROGRAMUL DE STUDII MANAGEMENT ȘI MARKETING ÎN STRUCTURILE, ACTIVITĂȚILE ȘI EVENIMENTELE SPORTIVE

ANUL I

ANUL II

PROGRAMUL DE STUDII EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI ACTIVITĂȚI MOTRICE DE TIMP LIBER

ANUL I

ANUL II

Facultatea de Kinetoterapie

CICLUL I – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

PROGRAMUL DE STUDII KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ

ANUL I

ANUL II

ANUL III

ANUL III SUPLIMENTAR

CICLUL II – STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

PROGRAMUL DE STUDII NUTRIŢIE ŞI REMODELARE CORPORALĂ

ANUL I

ANUL II

PROGRAMUL DE STUDII RECUPERARE-REEDUCARE MOTRICĂ ȘI SOMATO-FUNCȚIONALĂ

ANUL I

ANUL II

STUDII POSTUNIVERSITARE

PROGRAMUL DE STUDII PREPARATOR FIZIC

PROGRAMUL DE STUDII ANTRENOR

 • Fișă de înscriere
 • Contract de studii (print față/verso, 2 exemplare)
 • Declarație cursant UNEFS
 • Protecţia datelor (print față/verso, 2 exemplare)

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ADULȚI

PROGRAMUL DE STUDII INSTRUCTOR FITNESS

PROGRAMUL DE STUDII INSTRUCTOR AEROBIC FITNESS

 • Fișă de înscriere
 • Contract de studii (print față/verso, 2 exemplare)
 • Declarație cursant UNEFS
 • Protecţia datelor (print față/verso, 2 exemplare)

PROGRAMUL DE STUDII ORGANIZATOR EVENIMENTE SPORTIVE

 • Fișă de înscriere
 • Contract de studii (print față/verso, 2 exemplare)
 • Declarație cursant UNEFS
 • Protecţia datelor (print față/verso, 2 exemplare)