PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PREPARATOR FIZIC

Publicat pe Publicat în Anunțuri, cfdb

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTIFACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

PREPARATOR FIZIC

(autorizat de Ministerul Educației Naționale, adresa nr. 51029/ 02.07.2013)

Standardul ocupațional pe care se fundamentează programul de studii este cel pentru ocupația PREPARATOR FIZIC (COD COR ISCO 88 – 347513).

INFORMAȚII DESPRE PROGRAMUL DE STUDII

Forma de învățământ: învățământ cu frecvență

Durata: 1 an (240 ore/24 credite)

Perioada de desfășurare:  octombrie 2019 – iunie 2020 (conform structurii anului universitar)

Forma de organizare: modulară (conform structurii anului universitar)

Competențe ce vor fi dobândite:

  • organizarea activității de pregătire fizică;
  • pregătirea fizică a sportivilor;
  • monitorizarea sportivilor;
  • evaluarea nivelului pregătirii fizice;
  • derularea programelor de refacere și/sau recuperare fizică.

Aceste competențe permit desfășurarea cu eficiență a activităților de pregătire fizică a sportivilor, din diferite ramuri de sport, la toate grupele de vârstă.

Se pot înscrie absolvenți cu studii superioare în domeniul de licență educație fizică și sport.

ÎNSCRIERI:

Înscrierea candidaților se va face la sediul UNEFS, str. Constantin Noica nr 140, sector 6, București, în perioada 09.09.2019 – 19.09.2019.

Taxa de înscriere: 20 euro (echivalent în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății)

Taxa de studii:

  • 600 euro (echivalent în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății);
  • 870 euro – pentru studenții CPV (sau echivalent în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății) – plata se efectuează integral

Structura modulară a cursului:

Modul 1 – 18.11.2019 – 08.12.2019; modul 2 – 27.01.2020 – 16.02.2020; modul 3 – 09.03.2020 – 29.03.2020; modul 4 – 27.04.2020 – 07.05.2020.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

a) fişa tip de înscriere, disponibilă la secretariatul Centrului de formare şi dezvoltare profesională din UNEFS (CFDP);

b) copia legalizată a diplomei de licenţă/master/doctorat şi copia legalizată a foii matricole (suplimentului la diplomă) sau a documentului echivalent acesteia*;

c) copia legalizată a certificatului de naştere;

d) copia buletinului/cărţii de identitate;

e) chitanţa care atestă plata taxei de înscriere;

f) aviz medical care să ateste că este ”apt pentru efort fizic”

g) 2 poze format ¾;

h) contractul de studii (2 exemplare), disponibil la secretariatul CFDP.

Documentele vor fi prezentate într-un dosar plic, pe care candidații își vor scrie numele, inițiala tatălui, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail.

PLATA TAXEI

Plata taxei aferente parcurgerii programului postuniversitar ”Preparator fizic” se va face integral sau în tranșe, conform deciziei Senatului UNEFS. (tranșa 1 – la înscriere până la 19.09.2019; tranșa 2 – până la 27 februarie 2020, cu excepția cursanților CPV care plătesc integral).

*În situația absolvenților ultimei promoții și a înscrierii pe baza unui document echivalent diplomei de licență / master, cursantul are obligația  să prezinte documentul în original până la finalizarea cursului. În caz contrat, cursantul nu se va putea înscrie la examenul de finalizare a studiilor postuniversitare de  ”PREPARATOR FIZIC”.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

se pot obține de la Secretariatul CFDP, tel. 021 316 41 07/int. 233.