Activități

ACTIVITĂȚI

 

1. Crearea, încheierea și menținerea de parteneriate de practică (70% vor avea o durată de 5 ani: 2+3)
2. Crearea unei platforme electronice pentru realizarea sistemului de informare coordonată bidirecțională între universitate și mediul de afaceri
3. Organizarea unor stagii de practică pentru grupul țintă la angajatori din domeniile SNC/SNCDI
4. Consilierea și orientarea profesională a studenților din grupul țintă
5. Înființarea și utilizarea unor întreprinderi simulate (IS) pentru stagii
6. Organizarea de competiții pe teme de antreprenoriat și întreprinderi simulate