Grupul Tinta

GRUPUL ȚINTĂ

 

Nr. studenți/domiciliu: 325/ mediul urban (270) și rural (55), selectați pe baza unei Metodologii care include criteriul: studenți înscriși în sistemul național de învățământ ISCED 6-7
● Minimum 48% studente
● Structuri/ programe de studii/specializări:

✓ Facultatea de Educație Fizică și Sport: Educație Fizică și Sportivă/Sport și Performanță Motrică/ Management în Sport
✓ Facultatea de Kinetoterapie: Kinetoterapie și Motricitate Specială (specializările se regăsesc în lista domeniilor SNC/SNCDI)

Chestionar de interes