Obiectivele Proiectului

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectiv general

Derularea unor stagii de practică pentru studenți în sectoare economice cu potențial competitiv și de specializare inteligentă, în vederea dobândirii de noi competențe aplicative și inserției pe piața muncii.

Obiectivele specifice

1. Încheierea de parteneriate sustenabile între universitate și organizații din domenii SNC/SNCDI pentru derularea unor stagii de practică.
2. Crearea unui sistem bidirecțional de informare coordonată, universitate - mediu de afaceri pentru sprijinirea studenților în vederea integrării pe piața muncii și satisfacerii cerințelor de ocupare ale angajatorilor.
3. Organizarea și derularea unor stagii de practică pentru studenți, la partenerii din sectoare economice SNC/SNCDI.
4. Consilierea și orientarea profesională a studenților în vederea alegerii și dezvoltării unei cariere, identificării unui loc de muncă și finalizării/ continuării studiilor.
5. Înființarea și utilizarea de întreprinderi simulate (cluburi sportive și centre/baze sportive și de recuperare medicală) pentru învățarea practică și dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul studenților prin organizarea de competiții de IS.
6. Monitorizarea, implementarea proiectului, informarea- diseminarea informațiilor și derularea achizițiilor (24 luni).