Rezultate vizate

REZULTATE VIZATE

 

325 studenți participanți la stagii de practică;
● 235 studenți (72.31%) superior calificați;
● 131 studenți (40.31%) integrați pe piața muncii;
● 36 studenți (11.08%) continuă studiile.
● 44 de parteneriate încheiate între UNEFS și angajatori; 50% dintre acestea vor rămâne valabile și după încheierea proiectului;
● 65 de întreprinderi simulate.