PV Senat UNEFS 20.11.2019

Publicat pe Publicat în Anunțuri

Proces verbal încheiat la şedinţa Senatului UNEFS, întrunit în data de 20.11.2019 orele 17:30.

               Cu o prezenţă de 21 membri, din totalul de 21 membri cu drept de vot,  Senatul UNEFS este legal constituit.

       Ordinea de zi:

  1. Informarea Rectorului
  2. Aprobare Carta Universitară, ediția a I-a, revizia 4
  3. Aprobare Codul de Etică și Deontologie universitară, ediția a I-a, revizia 2
  4. Diverse

 

 

Mai multe informații despre document găsiți aici.