Reprogramare Alegeri studenți

Posted on Posted in Anunțuri, Studenți

CALENDARUL ALEGERILOR PENTRU COMPLETAREA REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII STUDENŢEŞTI ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE

 REPROGRAMARE

 15 noiembrie 2018

 

DATA ORA LOCUL ALEGERI PENTRU DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR STUDENŢILOR ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE STRUCTURA
CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE CONSILIUL FACULTĂȚII SENAT
JOI
15.11.2018
13,30 Amfiteatru FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Licență anul I
1 student

  

RECOMANDĂRI CSOCA PENTRU STUDENȚI

 Pentru buna organizare a alegerilor Comisia Senatului de Organizare şi Coordonare a Alegerilor, numită în continuare CSOCA, supune atenției studenților din UNEFS următoarele:

  • Alegerea reprezentanților studenţilor în structurile de conducere este responsabilitatea exclusivă a studenţilor, fără nicio ingerință din partea cadrelor didactice.
  • Ședința de alegeri este legal constituită dacă sunt prezenți minim jumătate plus unu din numărul total al studenților înmatriculați în anul respectiv. Dacă la sesiunile de alegeri pentru structurile şi funcţiile de conducere nu sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul studenţilor, sesiunea se reprogramează în termen de cel mult 48 de ore. Sesiunea reprogramată se va desfăşura indiferent de numărul studenţilor prezenţi.
  • Candidaţii aleşi trebuie să îndeplinească toate condiţiile specificate în Legea nr. 1/ 2011, Carta Universitară şi Metodologia UNEFS privind alegerile.

Extras CARTA UNEFS
Art. 89. b) Studenţii aleşi în structurile de conducere trebuie să aibă rezultate bune (minimum media 8 în anul universitar anterior pentru studenții din anul II; minimum media 8 la admitere pentru studenții din anul I) în pregătirea profesională şi o conduită civică elevată.

  • Pentru structurile de conducere din cadrul UNEFS reprezentanţii studenţilor vor fi desemnaţi după cum urmează:

– pentru Consiliul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, 1 reprezentant:
1 student licenţă anul I.

Depunerile de candidaturi pentru Structurile de conducere din UNEFS  se fac în perioada 12.11.2018 – 14.11.2018 (orele 12:00) la secretariatul UNEFS.

COMISIA SENATULUI DE ORGANIZARE ŞI COORDONARE A ALEGERILOR