SAS-UNEFS

Despre SASInfo -SASActivitățiIdei de afaceriProiecteContact

Societatea Antreprenorială Studenţească UNEFS Bucureşti SAS-UNEFS

„Societatea Antreprenorială Studențească (SAS) a Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti (denumită în continuare SAS-UNEFS) este o structură instituţională, fără personalitate juridică.

În vederea creșterii competitivității și vizibilității instituției de învățământ superior în mediul academic şi al pieţii muncii ea va contribui la crearea unui cadru adecvat, complementar, de sprijinire, dezvoltare și încurajare a spiritului antreprenorial în rândul studenților și absolvenților UNEFS – Bucureşti, aflaţi în primii trei ani de la absolvire.”

Utilizând ofertele şi serviciile S.A.S. U.N.E.F.S.  toţi studenţii şi absolvenţii universităţii pot beneficia de oportunităţi, sprijin şi ajutor nemijlocit în acumularea unor cunoștințe şi competenţe noi: profesionale, antreprenoriale, manageriale, în promovarea ofertelor personale profesionale şi de afaceri, ,etc.

Anual, vor fi organizate conferinţe, cursuri de iniţiere, de perfecţionare, competiţii de idei de afaceri şi proiecte, întâlniri cu diverse personalităţi, schimburi de experienţe.

Prin intermediul societăţii vor fi depistate persoanele cu aspiraţii şi înclinaţii antreprenoriale, vor fi promovate spre finanţare cele mai bune idei şi proiecte de afaceri. Prin intermediul instrumentelor de comunicare on –line ce vor fi activate ea va asigura legătura şi posibilitatea medierii dintre studenţi, absolvenţi, angajatori, mediu de afaceri.

            Corelată cu alinierea la cerinţele societăţii moderne şi economiei de piaţă ea va deveni o alternativă activă, dinamică, de perspectivă în găsirea unui loc de muncă pentru absolvenţii UNEFS.

Aspiri la o afacere personală după absolvire ? Cauţi finanţare pentru un proiect personal?

Vrei să-ţi completezi competenţele profesionale,  manageriale sau antreprenoriale?

Cauţi o platformă de relaţii de bussines  ??

Înscrie-te la activitățile organizate de

SAS – UNEFS !

Concurs pentru sigla SAS – UNEFS

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Societății Antreprenoriale Studențești a Universității Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti