Sport WHISTLE (Erasmus +, EAC/A04/2015)

Publicat pe Publicat în Anunțuri, PR

Comunicat de presă referitor la proiectul
“Sport WHISTLE”

(Erasmus +, EAC/A04/2015)

In ultimii ani, cele mai mari succese în lupta împotriva corupției în sport au
fost înregistrate ca urmare a semnalării, de către diverse persoane, a unor cazuri de
organizații și sportivi corupți. Frankie Andreu și Iulia Stepanova sunt exemple de
sportivi care au demascat cazuri de doping în sport.
Avertizarea asupra unor asemenea fapte, ca acțiune decisivă de raportare a
unei practici interzise într-un mediu organizațional, poate deveni un instrument
eficient de luptă împotriva corupției. Folosirea substanțelor dopante, aranjarea
meciurilor, dar şi alte fapte care încalcă etica sportivă, atentează la integritatea și
imaginea publică a sportului profesionist, competițional.
Organizațiile sportive internaționale, cum ar fi Agenția Mondială Antidoping și
Comitetul Internațional Olimpic, au subliniat de curând importanța avertizării asupra
corupţiei din sport, ca principală modalitate de identificare timpurie și prevenire a
unor asemenea practici interzise. Studiile asupra fenomenului de avertizare în sport
nu sunt numeroase, iar resursele informaţionale, ca și inițiativele de educare a
sportivilor și a altor reprezentanți din domeniul sportiv în acest sens, sunt limitate.
UNEFS s-a alăturat acestui proiect ambițios finanțat de Comisia Europeană,
prin programul Erasmus+, în vederea studierii și promovării educației în domeniul
avertizării din sport.
Prof.univ.dr. Monica Stănescu (UNEFS), în calitate de coordonator național al
acestui proiect, declară:
“Proiectul este important pentru că sunt foarte puține date referitoare la
factorii care influențează manifestarea comportamentelor de avertizare în sport.
Trebuie să identificăm motivele pentru care sportivii avertizează asupra cazurilor de
doping, meciurilor trucate sau a altor fapte de corupție la care sunt martori, dar și
motivele pentru care nu adoptă asemenea comportamente.
Datele care vor fi obținute în cadrul acestui proiect vor sta la baza creării și
implementării unui program educațional prin care se vor promova și dezvolta
practicile de avertizare în organizațiile sportive. În esență, proiectul va pune accent
pe evidențierea aspectelor legate de decizia asupra avertizării și practicile de
educaţie preventivă şi de elaborare a politicilor în domeniu.”
Proiectul “Sport WHISTLE” este finanţat de Comisia Europeană, prin
programul Erasmus+ și este coordonat de Prof. Haralambos Tsorbatzoudis, de la
Universitatea Aristotelis din Salonic (Grecia). Activitățile vor fi implementate de către
un consorţiu internaţional format din organizații din domeniile universitar, politici
publice şi din organizaţiile sportive, din Cipru, Germania, Grecia, Franţa, Italia,
Marea Britanie şi România.
Pe data de 15.02.2017 a avut loc la Bucureşti, la sediul UNEFS, şedinţa de
deschidere a proiectului. Reprezentanţii organizaţiilor partenere au discutat despre
finalităţile proiectului, despre momentele – cheie ale implementării acestuia şi despre
activităţile din perioada imediat următoare.

Press Release for Project “Sport WHISTLE”

The past few years the major successes in the fight against corruption in sport were
the result of people blowing the whistle and revealing corrupted athletes and
organizations. Frankie Andreu and Yuliya Stepanova are such examples of people
who revealed doping frauds. Whistleblowing represents a decisive action to report
bad practices in one’s organizational environment, and can be a powerful corrective
tool against corruption. Doping use and match fixing are corrupted practices that
threaten the integrity and public image of competitive and professional sports.
International sport organizations, such as the World Anti-doping Agency and the
International Olympics Committee have recently capitalized the importance of
whistleblowing for the early detection and prevention of such practices. However, the
scientific evidence on sport whistleblowing is very limited and there are scarce
resources and initiatives to empower and educate athletes and other sport
stakeholders engage in whistleblowing. UNEFS is currently embarking on an
ambitious and highly prestigious project funded by the European
Commission/Erasmus+ (Project “Sport WHISTLE”) about research and education on
sport whistleblowing.
Monica Stănescu, Professor Ph.D. at UNEFS and national coordinator of this project
for Romania, reports:
“The project is timely and important because there is literally no scientific evidence
about the factors that promote whistleblowing behaviour in sports. We need to find
out what empowers athletes to blow the whistle when they witness doping, match
fixing or other corrupted practices in their sport, and what refrains them from doing
so. We will use this knowledge to create and implement effective educational
programs that will promote and improve whistleblowing practices in sport settings
and organizations. Essentially, the project will shed light on the decision-making
aspects of whistleblowing, and inform both preventive education and policy-making
practices”.
Project “Sport WHISTLE” is funded by the European Commission (Erasmus+) and
will develop an evidence-based educational program to promote and facilitate
whistleblowing behaviour in sport settings. The project is governed by an
international consortium of expert academics, policy-making and sport organizations
from Cyprus, Germany, Greece, France, Italy, Romania, and UK. The project is led
by Prof. Haralambos Tsorbatzoudis, Aristotle University of Thessaloniki in Greece.
Past Wednesday the kick-off meeting of the project was held in Bucharest, Romania.
Representatives of all partner organizations attended the meeting and discussed the
project objectives and activities. The key milestones of the project were identified
and the upcoming activities were scheduled.