Susținere Teză de Doctorat ANDRADA MARIA POPA (BULZ)

Posted on Posted in Anunțuri, doctorat

în data de 17.01.2019, orele 12 00

în Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta UNEFS,

va avea loc susţinerea publică a tezei de

DOCTORAT

cu titlul

STRATEGII DE OPTIMIZARE A NIVELULUI CAPACITAȚILOR COORDINATIVE ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ DIN GIMNAZIU

Autor: drd. POPA (BULZ) ANDRADA MARIA

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. MARCU VASILE

  • Un exemplar al tezei de doctorat a fost depus la Biblioteca UNEFS la dispoziţia celor interesaţi.
  • Abstract
  • Decizie UNEFS