Susținere Teză de Doctorat CĂTĂLIN AURELIAN ȘTEFĂNESCU

Posted on Posted in Anunțuri, doctorat

în data de 22.01.2019, orele 10 00

în Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta UNEFS,

va avea loc susţinerea publică a tezei de

DOCTORAT

cu titlul

STABILIREA STRATEGIEI TACTICE A ECHIPELOR DE BASCHET SENIORI PRIN VALORIFICAREA INFORMAȚIILOR OBȚINUTE DIN ANALIZA EFICIENȚEI ACȚIUNILOR INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE

Autor: drd. ȘTEFĂNESCU CĂTĂLIN – AURELIAN

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Teodorescu Silvia

  • Un exemplar al tezei de doctorat a fost depus la Biblioteca UNEFS la dispoziţia celor interesaţi.
  • Abstract
  • Decizie UNEFS