Susținere Teza Doctorat

Posted on Posted in Anunțuri, Uncategorized

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI
SECRETARIAT DOCTORAT

A N U N Ţ

în data de 10.04.2019, orele :12:00
în Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta UNEFS,
va avea loc
susţinerea publică a tezei de

DOCTORAT

cu titlul

OPTIMIZAREA MIJLOACELOR PENTRU ASISTENTA KINETICA A COPIILOR CU PARALIZIE CEREBRALA

Autor: drd. SHEEDI I. ALI
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marcu Vasile

Un exemplar al tezei de doctorat a fost depus la Biblioteca UNEFS la dispoziţia celor interesaţi.
Data: 05.03.2019

Rezumat Teză

Abstract Teză

Decizie