Susţinerea publică a tezei de drd. TOCALĂ EMILIA CARMEN

Posted on Posted in Anunțuri

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI

SECRETARIAT DOCTORAT

A N U N Ţ

în data de  23.04.2019, orele ­­­1200

 în  Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta UNEFS,

va avea loc

susţinerea publică a tezei de

 DOCTORAT

cu titlul

 MANAGEMENTUL STRATEGIC PRIN PROIECTE –FACTOR ÎN DEZVOLTAREA SPORTULUI DIN ROMÂNIA ȘI ARMONIZAREA ACESTUIA CU POLITICILE PUBLICE ÎN SPORT ALE UNIUNII EUROPENE   

Autor: drd. TOCALĂ EMILIA CARMEN

Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr. Grigore Vasilica

     Un exemplar al tezei de doctorat a fost depus la Biblioteca UNEFS  la dispoziţia celor interesaţi.       Data: 01.04.2019